От вашето пространство изберете Срещни сеСреща.


 

Ако търсите интервал, можете да кликнете върху "ИзпълнявайСреща до името на интервала", за да започне среща в това пространство.

Събранието започва незабавно и всеки в пространството вижда бутон "Съединение" в своя списък със събрания и в списъка с интервали в приложението Webex. Ако хората са конфигурирали интелигентни известия, те също така ще получат известие за събрание на своя компютър или мобилно устройство.

От пространството си докоснете СрещаСреща.

Събранието започва незабавно и всеки в пространството вижда бутон "Съединение" в своя списък със събрания и в списъка с интервали в приложението Webex. Ако хората са конфигурирали интелигентни известия, те също така ще получат известие за събрание на своя компютър или мобилно устройство.

От вашето място щракнете върху менюто за активност и след това изберете Срещни се.

Събранието започва незабавно и всеки в пространството вижда бутон "Съединение" в своя списък със събрания и в списъка с интервали в приложението Webex. Ако хората са конфигурирали интелигентни известия, те също така ще получат известие за събрание на своя компютър или мобилно устройство.