Vi har förbättrat mötesupplevelsen i ett utrymme. Vissa av er kanske fortfarande har den klassiska upplevelsen.

För förbättrade möten kopplade till ett utrymme:

  • Endast personer interna i organisationen kan använda Träffas knappen.
  • Om ett utrymme har fler än 3 personer men färre än 200 kan du starta ett snabbmöte direkt från det utrymmet.

För klassiska möten kopplade till ett utrymme: Om ett utrymme har fler än 3 personer men färre än 75 kan du starta ett snabbmöte direkt från det utrymmet.

Välj Träffas från ditt utrymmeMeet.


 

Om du söker efter ett utrymme kan du klicka på TräffasMeet bredvid utrymmets namn för att starta ett möte i det utrymmet.

Mötet startar omedelbart och alla i utrymmet ser en Delta i möteslistan och i utrymmeslistan i appen. Om folk har Smarta aviseringar konfigurerat får de även ett mötesavisering på sin dator eller mobila enhet.

 

Mötesaviseringar visas inte för möten som startas i utrymmen som har fler än 25 deltagare.

Tryck på Träffas från ditt utrymmeMeet.

Mötet startar omedelbart och alla i utrymmet ser en Delta i möteslistan och i utrymmeslistan i appen. Om folk har Smarta aviseringar konfigurerat får de även ett mötesavisering på sin dator eller mobila enhet.

 

Mötesaviseringar visas inte för möten som startas i utrymmen som har fler än 25 deltagare.

Klicka på aktivitetsmenyn från ditt utrymmeoch välj sedan Träffas.

Mötet startar omedelbart och alla i utrymmet ser en Delta i möteslistan och i utrymmeslistan i appen. Om folk har Smarta aviseringar konfigurerat får de även ett mötesavisering på sin dator eller mobila enhet.

 

Mötesaviseringar visas inte för möten som startas i utrymmen som har fler än 25 deltagare.