Koristite informacije o zalihama slušalica da biste efikasno primenili slušalice sa mikrofonom na korisnike. Možete da pregledate i sortirate pojedinačne slušalice povezane sa Webex, Cisco Webex Meetingsi Cisco Webex Desk Pro. Svaka stranica sa slušalicama sa mikrofonom prikazuje serijski broj modela slušalica, verziju firmvera, status veze i koliko dugo su slušalice povezane.

Raspoređene slušalice sa mikrofonom možete da sortirate po modelu, statusu ili korisniku.

Kada kliknete na slušalice sa mikrofonom u kontrolnom čvorištu, možete da prikažete detalje o uređaju. Sledeća tabela prikazuje prikazane informacije.

Tabela 1. Sadržaj stranice sa slušalicama sa mikrofonom u kontrolnom čvorištu

Polje

Opis

Povezano sa

Poslednji uređaj ili mekani klijent povezan sa slušalicama sa mikrofonom

Pripada

Korisnik radnog prostora dodeljen uređaju

Oznake

Lista oznaka primenjenih na uređaj

Serijski broj

Serijski broj slušalica

Softver

Trenutna verzija firmvera sa slušalicama sa mikrofonom

Tip veze

Tip veze slušalica sa mikrofonom

Istorija povezivanja

Lista nedavnih događaja povezivanja slušalica sa mikrofonom

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.com/programu pogledajte stavku Uređaji.

2

Opcionalno: Na traci za pretragu otkucajte Slušalice da biste samo na zalihama prikazili slušalice sa mikrofonom.

3

Izaberite slušalice sa zaliha.

Prilagođeni izveštaj slušalica sa mikrofonom na zalihama možete generisati kao CSV datoteku.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.com/programu pogledajte stavku Uređaji.

2

Opcionalno: Na traci za pretragu otkucajte headset da biste samo pokazali slušalice sa mikrofonom na zalihama.

3

Izaberite slušalice koje želite da uključite u izveštaj o zalihama.

4

Kliknite na dugme Izvezi kao CSV.

5

Izaberite atribute uređaja koje želite da uključite u izveštaj o zalihama.

6

Kliknite na dugme Izvezi.

Pojedinačne slušalice sa mikrofonom možete izbrisati iz kontrolnog čvorišta ako, na primer, korisnik napusti vaše preduzeće, a slušalice sa mikrofonom više nisu u upotrebi.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu pogledajte stavku Uređaji.

2

Kliknite na slušalice koje želite da uklonite sa zaliha.

3

Kliknite na dugme Izbriši i potvrdi radnju u iskačućim prozorima.

Ako grupa slušalica sa mikrofonom nije potrebna, možete ih izbrisati iz kontrolnog čvorišta.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Uređaji i izaberite slušalice koje želite da izbrišete.

2

Kliknite na dugme Izbriši uređaje i potvrdite radnju u iskačućim prozorima.