Brendiranje u stanju polubudenja

Za stanje polubude možete da dodate prilagođenu sliku u pozadini i logotip.Kada se uređaj probudi, slika u pozadini će biti prikazana u punoj boji. Nakon nekoliko sekundi, slika se automatski zatamnja prozirnim crnim preklopnikom. Sliku možete da koristite u PNG ili JPEG formatu. Preporučena veličina je 1920x1080 piksela.

Preporučujemo da koristite beli logotip u PNG formatu na prozirnom pozadini kako bi bio vidljiviji na slici brenda tamne pozadine. Minimalna veličina je 272x272 piksela. Logotip se automatski podešajava tako da odgovara konektoru.

Brendiranje u budnom stanju

Za budno stanje možete da dodate logotip na ekranu i kontroleru osetljivom na dodir.Preporučujemo da koristite tamni ili crni logotip u PNG formatu na prozirnom pozadini. Uređaj dodaje svetlosno preklapanje sa 40% neprozirnosti tako da se logotip i ostali elementi korisničkog interfejsa stapaju. Minimalna veličina je 272x272 piksela. Logotip se automatski podešajava tako da odgovara konektoru.


  • Nije mogu se prilagoditi standardni tekst o načinu korišćenja uređaja.

  • Primena prilagođenog brendiranja ili Cisco podrazumevanih vizuala na organizacionom nivou zamenjuje brendiranje na pojedinačnim uređajima.

  • Da biste omogućili široko brendiranje organizacije za uređaje povezane sa Webex Edge uređajem, idite na uređaje > Settings > Webex Edge for Devices i prebacite se na Allow Control Hub za upravljanje konfiguracijama.

Prilagođeno brendiranje nije podržano na sledećim uređajima:

  • Cisco TelePresence SX10

  • Cisco IP telefoni

  • Analogni telefonski adapteri

1

Iz prikaza klijenta u okviru "Kontrolno čvorište" izaberite stavku "Uređaji" i izaberite stavku " Postavke". Pomerite se do brendiranja.

2

Izaberite otpremite vizuelne elemente brenda vaše kompanije za sve uređaje i dodajte slike vašeg brenda za sledeće:

  • Pozadina "Polu-buđenje"
  • Logotip brenda Half-wake (svetlo)
  • Budan logotip brenda (mrak)

Kliknite na dugme "Sačuvaj" da biste primenili promene.

Za dodatne informacije o načinu prikazivanja slika kliknite na dugme "Pogledaj primere".

Ako brendiranje primenite na organizacionom nivou, brendiranje na pojedinačnim uređajima je zamenjeno.

1

Iz prikaza klijenta u kontrolnom čvorištu idite na opciju "Uređaji " i izaberite uređaj. Idite na stavku Podrška i izaberite stavku Lokalne kontrole uređaja.

Ako imate administratorski ili integratort korisnički setup, možete da se prijavite na uređaje lokalnog Veb interfejsa na pregledaču sa http(s)://<endpoint ip ili hostname>.

2

Sa stranice sa više opcija za postavke idite na opciju "Podešavanje i personalizacija" i otvorite karticu "Brendiranje ". Sa ove stranice možete da dodate sopstvene elemente brendiranja, sliku brenda u pozadini i logotip, u sobu ili desk uređaj.

1

Iz prikaza klijenta u okviru "Kontrolno čvorište" izaberite stavku "Uređaji" i izaberite stavku " Postavke". Pomerite se do brendiranja.

2

Izaberite opciju Korišćenje Cisco podrazumevanih vizuela na svim uređajima da biste postavili podrazumevano brendiranje na sve uređaje u organizaciji.