Branding i halvvaket tillstånd

Du kan lägga till en anpassad bakgrundsbild och en logotyp för enhet i tillståndet "halvt aktiv".När enheten aktiveras, visas bakgrundsbilden i färg. Bilden nedtonas automatiskt med ett svart genomskinligt överlägg efter några sekunder. Du kan använda en bild i PNG- eller JPEG-format. Den rekommenderade storleken är 1920 x 1080 pixlar.

Vi rekommenderar att du använder en vit logotyp i PNG-format mot en genomskinlig bakgrund för att det tydligare ska synas på varumärkesbild med mörk bakgrund. Minsta storleken är 272 x 272 pixlar. Logotypen skalas automatiskt så att den passar in.

Branding i vaket tillstånd

För vaket läge kan du lägga till en logotyp på skärmen och pekkontrollen.Vi rekommenderar att du använder en mörk eller svart logotyp i PNG-format mot en genomskinlig bakgrund. Enheten lägger till ett ljust överlägg med 40 % opacitet så att logotypen och de andra komponenterna i användargränssnittet smälter ihop. Minsta storleken är 272 x 272 pixlar. Logotypen skalas automatiskt så att den passar in.


  • Det går inte att anpassa standardtexten om hur du använder enheten.

  • Tillämpning av standardinformation eller Ciscos standardinställningar för visuella inställningar på organisationsnivå åsidosätter anpassning av varumärkesinformation på enskilda enheter.

  • Om du vill aktivera varumärkeinformation i hela organisatonen för enheter länkade till Webex Edge for Devices går du till Enheter > Inställningar > Webex Edge for Devices och aktiverar Tillåt hantering av konfigurationer via Control Hub.

Anpassning av varumärkesinformation stöds inte på följande enheter:

  • Cisco TelePresence SX10

  • Cisco IP-telefon

  • Analoga telefonadaptrar

1

Öppna kundvyn i Control Hub, gå till Enheter och klicka på Inställningar. Bläddra till Varumärkesinformation.

2

Välj Överför företagets anpassade varumärke för alla enheter och lägg till dina varumärkesbilder för följande:

  • Halvvaken bakgrund
  • Halvvaken märkeslogotyp (ljus)
  • Varumärkeslogotyp för aktivt läge (mörk)

Klicka på Spara så att ändringarna börjar gälla.

För ytterligare information om hur bilderna visas, klicka på Se exempel.

Om du använder anpassning av varumärkesinformation på organisationsnivå, åsidosätts anpassning på enskilda enheter.

1

Öppna kundvyn i Control Hub, gå till Enheter och välj din enhet. Gå till Support och klicka på Lokala enhetskontroller.

Om du använder användarinställningar för admin eller integrator, kan du logga in på webbgränssnittet för lokala enheter i din webbläsare på https://<endpoint ip eller hostname>.

2

Från sidan med avancerade inställningar går du till Konfiguration och Anpassning, och öppnar fliken Varumärkesinformation. Från den här sidan kan du lägga till egna anpassade element, en varumärkesbild i bakgrunden och en logotyp, till rums- eller skrivbordsenheter.

1

Öppna kundvyn i Control Hub, gå till Enheter och klicka på Inställningar. Bläddra till Varumärkesinformation.

2

Välj Använd Ciscos standardbilder på alla enheter om du vill visa standardinformation på alla enheter i organisationen.