Nije moguće kontaktirati Webex uslugu.Zaštitni zid možda blokira povezivanje sistema

Nije moguće kontaktirati Webex uslugu.Zaštitni zid možda blokira povezivanje sistema

"Offline – nema internet veze?"

"Kôd 407" se prikazuje u evidencijama kada pokušava da se poveže sa proxy serverom iz Cisco Webex Boarda.

 

Možete da konfigurišete Cisco Webex tablu, sobu ili desk uređaj koji radi pod roomOS-om da koristi Proxy server za HTTPS i WebSocket saobraćaj.Ako Proxy server zahteva potvrdu identiteta, a vi ne navedete korisničko ime/lozinku ili navedete pogrešno korisničko ime/lozinku, uređaj neće moći da se poveže sa Internetom.

Ako uređaj još uvek nije aktiviran, poruka "Ne možete da se obratite Webex usluzi.Zaštitni zid možda blokira povezivanje sistema" pojavljuje se ispod aktivacionog koda:Ako
Slika koju je dodao korisnik

je uređaj već aktiviran, u problemima i dijagnostičkom meniju pojavljuje se poruka "Van mreže – nema internet veze?":
Slika koju je dodao korisnik