Greška: 'Ne mogu da stupim u kontakt Webex uslugom. Zaštitni zid možda blokira povezivanje sistema.' prilikom aktiviranja Webex tabli

 

Možete da konfigurišete Cisco Webex, sobu ili radni uređaj koji radi pod roomOS-om da koristi Proxy server za HTTPS i WebSocket saobraćaj. Ako Proxy server zahteva potvrdu identiteta, a vi ne navedete korisničko ime/lozinku ili navedete pogrešno korisničko ime/lozinku, uređaj neće moći da se poveže sa Internetom.

Ako uređaj još uvek nije aktiviran, poruka "Ne možete da stupite u kontakt sa Webex uslugom. Zaštitni zid možda blokira povezivanje sistema" pojavljuje se ispod koda za aktivaciju:
Slika koju je dodao korisnik

Ako je uređaj već aktiviran, u meniju "Problemi i dijagnostika" pojavljuje se poruka "Van mreže – nema internet veze?":
Slika koju je dodao korisnik

Evidentiraj poruke – Proxy greška zbog 407 potrebnih potvrda identiteta: