Usluga CDP funkcioniše samo ako uređaj koristi ožičenu Ethernet mrežnu vezu. Usluga CDP je podrazumevano uključena i pokrenuta. Da biste promenili postavku:

  1. Otvaranje menija "Postavke" na uređaju:

    • Tabla, Desk, Serija soba: Dodirnite ime sistema na vrhu ekrana, a zatim dodirnite Postavke .

    • Board Pro, Desk Mini: Brzo prevucite sa desne strane ekrana, a zatim dodirnite stavku Postavke uređaja .

  2. Dodirnite mrežnu vezu, a zatim Ethernet .

  3. Prebacite CDP (Cisco Discovery Protocol) ON ili OFF.

  4. Kada završite, tapnite na potvrdni znak u gornjem desnom delu menija.