CDP usluga funkcioniše samo ako uređaj koristi žičnu Ethernet mrežnu vezu. CDP usluga je podrazumevano uključena i radi. Za promenu podešavanja:

  1. Otvorite meni Podešavanja na uređaju:

    • Tabla, Recepcija, Serija soba: dodirnite naziv sistema na vrhu ekrana, a zatim dodirnite Podešavanja.

    • Board Pro, Desk Mini: prevucite sa desne strane ekrana, a zatim dodirnite Podešavanja uređaja.

  2. Dodirnite Mrežna veza, a zatim Ethernet.

  3. Uključivanje ili ISKLJUČIVANJE CDP (Cisco Discovery Protocol).

  4. Kada završite, dodirnite kvačicu u gornjem desnom uglu menija.