Usługa CDP działa tylko wtedy, gdy urządzenie korzysta z przewodowego połączenia sieciowego Ethernet. Usługa CDP jest domyślnie włączona i działa. Aby zmienić ustawienie:

  1. Otwórz menu Ustawienia na swoim urządzeniu:

    • Deska, biurko, seria pokoi: stuknij nazwę systemu u góry ekranu, a następnie stuknij Ustawienia.

    • Deska Pro, Biurko Mini: przesuń palcem od prawej strony ekranu, a następnie dotknij opcji Ustawienia urządzenia.

  2. Dotknij opcji Połączenie sieciowe , a następnie Ethernet .

  3. Włącz lub wyłącz opcję CDP (Cisco Discovery Protocol).

  4. Po zakończeniu dotknij znacznika wyboru w prawym górnym rogu menu.