Usługa CDP działa tylko wtedy, gdy urządzenie korzysta z przewodowego połączenia sieci Ethernet. Usługa CDP jest włączona i domyślnie działa. Aby zmienić ustawienie:

  1. Otwórz menu ustawienia na urządzeniu:

    • Płyta, biurkowa, Seria pomieszczeń: Dotknij nazwy systemu znajdującej się w górnej części ekranu, a następnie dotknij opcji Ustawienia .

    • Pokładzie Pro, biurkowy mini: Przesuń z prawej strony ekranu, a następnie dotknij opcji urządzenie

  2. Dotknij opcji system Connection (połączenie sieciowe) , a następnie Ethernet .

  3. Włączenie lub wyłączenie CDP (Cisco Discovery Protocol).

  4. Po zakończeniu Dotknij znacznika wyboru znajdującego się w prawym górnym rogu menu.