Pogledajte tabele u nastavku da biste saznali kada je funkcija prvo postala dostupna. Detalje o ovim funkcijama, uključujući određenu podršku ili informacije o dostupnosti, potražite u članku Šta je novo ispod koje će uvek biti obuhvaćene najčitanije i ažurirane informacije:

Izaberite naslov koji želite da sortirate po ovoj koloni, na primer, izaberite " Ažuriraj" da biste sortirajli funkcije prema broju verzije.

Funkcije za aplikaciju za Webex Meetings radnoj površini


 

Funkcije Webex Meetings aplikacije za radnu površinu za WBS41.1 i novije verzije nisu uključene u ažuriranja sporog kanala.

Funkcija

Ažuriraj

Kontrole gestikulatora

41.1

Dozvoli svakome da se pridruži ovoj sesiji za manju grupu učesnika

41.1

Promene obrasca e-pošte za pozivnicu za sastanak

41.1

Ukloni duplikat video prenosa i deljenja pomoću uparenog video uređaja

41.1

Video rotacija za Windows korisnike

41.1

Omogući Webex Assistant pokretanje sa uređaja

41.1

Poboljšane oznake korisničkog interfejsa rasporeda snimanja

41.1

Omogućavanje novih i postojećih poboljšanja izveštaja o korišćenju na nivou organizatora

41.1

Kontrolisani režim rada bez premnoša

41,2

Upravljanje prečicama na tastaturi (Windows)

41,2

Prikazivanje i deljenje detalja o Webex sastanku

41,2

Upravljanje prečicama na tastaturi

41,2

Pitanja i odgovori dodato u Webex Meetings

41,3

Čekaonice pre sastanka za zakazane sastanke

41,3

Edge Chromium i WebView2 potrebni su za Facebook sa Webex

41,3

Umanji i umanji prikaz mreže

41.4

Prilagodi prikaz scene

41.4

Sinhronizuj moju scenu za sve

41.4

Savet za alatku za prilagođavanje scene

41.5

Besplatne tekstualne napomene

41.5

Funkcije optimizacije rasporeda

  • Razmerite ili sakrijte filmsku traku u prikazima scene

  • Ograničite prikaz učesnika na scenu samo prilikom sinhronizacije

41.6

Zaustavi sinhronizaciju direktno sa scene

41.6

Vrati se na prethodni prikaz kada organizator prestane da sinhronizuje

41.6

Optimizovana je podrazumevana veličina filmske trake za prikaz visoke rezolucije

41.6

Preuredio/u meni "Još opcija" u sličicama video zapisa

41.6

Poboljšanja obrasca sastanka

41.6

Tamna tema podrazumevano

41.6.3

Dijalog optimizovanog deljenog sadržaja

41.6.3

Nova ikona deljenja

41.6.3

Automatski detektuj kada delite video prenos

41.6.4

Upravljanje prečicama na tastaturi (Mac)

41.6.5

Pomoćni natpisi dostupni svim planovima koji se plaćaju

41.7

Funkcije optimizacije rasporeda

  • Pogledajte više video zapisa na filmskoj traci

  • Premeštanje korisnika iz panela učesnika na scenu

41.7

Komuniciraj sa publikom kada se strimovanje uživo na radnom mestu iz aplikacije Facebook

41.7

Bezbednost s nultim poverenjem za Webex Meetings

41.7

Povećajte broj sastanka na 11 cifara

41.7

Prvi učesnik doveden u prikaz scene i sinhronizovani će biti u snimcima

41.7

Koristite taster Tab za kretanje do bilo kog mesta u prozoru za sastanak (Windows)

41.7

Webex Assistant dostupno svim plaćenim planovima

41.7.2

Povećani broj video prenosa koji se mogu premestiti na scenu

41.8

Iskačući paneli direktno iz prozora sastanka

41.8

Podešavanje osvetljenosti kamere

41.8

Hardversko ubrzanje za video na Mac OS-u

41.8

Webex podržava E.164 brojeve telefona

41.8

Organizator i onemogućavanje čekaonice za PSTN organizatora i onemogućavanje čekaonice PSTN organizatoru

41.8

Optimizovan razmak između video prenosa i deljenog sadržaja

41.8

Unapređeno prebacivanje aktivnog govornika

41.8

Optimizacije prečice na tastaturi

41.8

Pokrenite Webex zakazani sastanak ili mu se pridružite kao organizator koristeći sačuvani broj telefona

41.8

Imerzivno deljenje

41.9

Podrška za MacOS 12 Monterey (beta verzija)

41.9

Poboljšani tok napuštanja kako bi se sprečilo suorganizatorima da slučajno završe sastanak

41.9

Dodatne prečice na tastaturi operativnog sistema Windows

41.9

Opisi alatke sada uključuju prečice na tastaturi

41.9

Koristite taster Tab za kretanje do bilo kog mesta u prozoru za sastanak (Mac)

41.9

Podizanje ruke u sesijama za manje grupe učesnika

41.9

Istovremeni usmeno prevođenje

41.10

Podešavanja pristupačnosti: Upravljanje obaveštenjima čitača ekrana i veličinom fonta za ćaskanje

41.10

Meni rasporeda: Optimizovan izgled i osećaj

41.10

Podrška za nove jezike

41.10

Željene opcije za Unified Meetings

41.10

Podrška dostupna za novi operativni sistem i pregledač

41.11

Obaveštenja na traci zadataka operativnog sistema Windows

41.11

Napredna kontrola domaćina i kohost nemih u sesijama prekida

41.11

16:3 Kamere odnosa širina/visina sada su podržane na Mac i Windows računarima

41.11

Fullband podrška u muzičkom režimu sada dostupna za Mac i Windows

41.11

Uključi izveštaj evidencije u anketu posle sastanka

41.11

Novi tonovi kože i nove reakcije (Desktop)

41.12

Promene ID-a učesnika

41.12

Predstavljanje ugrađenih aplikacija za Webex sastanke

41.12

Sat trajanja sastanka

41.12

Novi tonovi kože i nove reakcije

41.12

Funkcije za Webex Events

Funkcija

Ažuriraj

Nova Webex usluge Events

41.4

Dostupnost Webex događaja (novo)

41.5

PSTN za učesnike koji se pridružuju Webex događajima (novo)

41.5

Pitanja i odgovori dodato u režim vebkast za ćaskanje

41.5

Šetanje kroz događaje (novo)

41.5

Uklanjanje imena učesnika u reakcijama u Webex događajima (novo)

41.6

vebkast zakazivanje – Omogućite ili onemogućite ćaskanje, Pitanja i odgovori i anketiranje

41.6

Prilagođavanje pravila registracije na sastanku ili Webex događaju (novom)

41.6

Organizujte događaje sa visokim kapacitetom Webex (novi)

41.6.4

Webex ažuriranje za Events (New) Enablement

41.6.4

Moderni prikaz kao podrazumevani za lokacije i korisnike samo za događaje

41.6.4

Rezime izveštaja u Webex događaju (novo)

41.6.4

Izveštaji o prisustvu i registraciji

41.6.4

Izrada sopstvenog brenda i prilagođavanja u Webex događajima (novo)

41.8

Ćaskajte sa svima u vašem Webex vebinaru

41.8

Obrazac za zakazivanje dostupan za Webex događaje (novo)

41.8

Izveštaj o prethodnim događajima na portalu Control Hub

41.8

Slido Integracija u Vebinar za Webex događaje (novo)

41.9

Ažuriran raspored za Webex događaje (novi)

41.9

Poboljšanja upravljanja učesnicima u Webex događajima (novo)

41.9

Dodaj Webex Events u Microsoft 365 i Google kalendar

41.9

Prilagođavanje prikaza učesnika vebkasta

41.10

Prikaži imena učesnika za reakcije

41.10

Izveštaj organizatora za vebkastove

41.10

ID-ovi registracije u Webex događajima (novo)

41.11

Zakazivanje Webex događaja (novo) sada postaje lakše

41.11

Organizatori mogu da pozovu učesnike ili da otpreme CSV datoteke u Webex događajima (novi)

41.11

Promena korisničkog interfejsa u Webex događajima

41.11

Podrška Q&A i ćaskanje tokom vežbe u Webex događajima (novo)

41.11

Funkcije za Webex Meetings Webex događaje

Funkcija

Ažuriraj

Podrška za belu tablu i deljenje dok u videocentričkom MP4 oblaku

41,2

Maksimalna registracija za događaje i sastanke

41.5

Izvezi izveštaj o registraciji za događaje i sastanke

41.5

Izveštaji o prisustvu i registraciji

41.10

Podrška za nove jezike

41.10

Suorganizatori mogu da upravljaju pozivnicama i registracijom u Webex Meetings i Webex događajima (novo)

41.12

Suzite raspored korisnički interfejs prevodiocima u Webex Meetings događajima i Webex događajima (novo)

41.12

Dodatne opcije Webex sastanaka i Webex događaja (novih)

41.12

Funkcije za Webex Događaje, obuku i podršku

Funkcija

Ažuriraj

Objedinjena registracija za Webex Meetings, Webex događaje i Webex Training

WBS41.2

Funkcije za uređaje

Funkcija

Ažuriraj

Ukloni duplikat video prenosa i deljenja pomoću uparenog video uređaja

41.1

Ukloni duplikat video prenosa i deljenja pomoću uparenog video uređaja

41,2

Rezolucija video zapisa 1080p za sve video uređaje

41.6

Reakcije teku kroz Webex Rooms uređaji i aplikacije

41.6

Prikažite više osoba tokom deljenja aktivnog sadržaja na uređajima zasnovanim na SIP Webex uređajima

41.6

Ažurirano iskustvo rasporeda steka za lokalne registrovane video uređaje

41.6

Zero Trust Security za Webex Room uređaje

41.7

Webex uređaji u sesijama za manje grupe učesnika

41.9

Administratorske kontrole za raspored video uređaja BETA

41.9

Webex uređaji u sesijama za manje grupe učesnika

41.10

Administratorske kontrole za rasporede video uređaja

41.10.2

Jednostavno koristiti upravljanje stanjem prigušivanja zvuka, kontrole snimanja, stanje zaključavanja i podizanje ruku na raspolaganju za Webex u objektu uređaje

41.11

U toku upit za video uređaje nezavisnih proizvođača

41.12

Funkcije za medije

Funkcija

Ažuriraj

HD Video

41,3

Novi AV1 kodek za deljenje sadržaja

41.4

Kodiranje hardvera intel za deljenje u Windows operativnom sistemu

41.6

Privatni sastanci u video mesh-u

41.9

Video Mesh GDM

41.9

Edge GDM povratnog poziva

41.10

Funkcije za Webex lokacije

Funkcija

Ažuriraj

Poboljšane oznake korisničkog interfejsa rasporeda snimanja

41.1

Rezime registracije Webex sastanaka na listi sastanaka

41,2

Uvoz CSV prilikom zakazivanja sesija za manje grupe učesnika

41,2

Informacije o vremenskoj zoni su dodate na stranicu za prvo pridruživanje

41,2

Izvezi izveštaj o registraciji za događaje i sastanke

41.5

Maksimalna registracija za događaje i sastanke

41.5

Izvezi izveštaj o registraciji za događaje i sastanke

41.5

Šetanje kroz događaje (novo)

41.5

Web App: Razmeri filmsku traku u prikazu steka

41.6

Web App: Uvećaj i umanji prikaz koordinatne mreže

41.6

Web App: Prikaz preko celog ekrana

41.7

Web App: Pitanja i odgovori postavite prioritet, označi kao usmeno odgovorno

41.8

Web App: Pitanja i odgovori kartice

41.8

veb alatku za zakazivanje sada podržava više vremenskih zona

41.11

Funkcije za Webex Meetings VDI

Funkcija

Ažuriraj

Podrška za Dell ThinOS 9.1 dostupna u Citrix okruženju

41,2

Poboljšano deljenje sadržaja sa velikom brzinom kadrova

41,2

Alatka za proveru dodatne komponente za VDI aplikaciju

41,3

Podrška 10ZiG nulti klijenti tanki klijenti

41.5

Pružite podršku za VMWare za ThinPro 7.1.x

41.6

Webex Events (novi) za VDI okruženje

41.7

Podrška za sesiju za manju grupu učesnika

41.8

Podrška za VDI dodatnu komponentu na MacOS-u

41.11

Uklanjanje VDI preklopnika u administraciji lokacije

41.11

Funkcije za administracija lokacije

Funkcija

Ažuriraj

Mogućnost sakrivanja veze do sastanka za učesnike na sastanku

41.1

Prikaži ime za prikaz na listi učesnika sastanka

41.1

Podrška za virtuelnu kameru na Mac računarima

41,2

Administratorska opcija da se dozvoli organizatorima da uređuju snimke

41,3

Poboljšaj funkciju izvoza korisnika u administracija lokacije

41.4

Ažuriranja globalnih distribuiranih sastanaka (GDM)

41.6

Dozvoli službenicima za usklađenost da izbrišu snimke sastanka

41.6

Onemogući povratni poziv za određene zemlje

41.6

Isključi audio najavu za Webex Assistant

41.7

Korisnici su primorani da se odjave kada se otkrije promena lozinke

41.7

Ograničenja saradnje za korisnike kompanije koji se pridružuju spoljnim sastancima

41.8

Штампање подразумеваног ф

41.8

Prikaži stvarni broj telefona učesnika u izveštaju

41.8

Webex podržava E.164 brojeve telefona

41.8

Ograničenja saradnje za korisnike kompanije koji se pridružuju spoljnim sastancima

41.9

Kraj podrške za deljenje datoteka u sistemu Office 2010

41.10

Konfiguracija Webex platforme Control Hub i Webex administracija lokacije podržavaju eCDN

41.11

Prikaži kontakt informacije

41.11

Preuzimanje Webex aplikacije

41.11

Nova GDM lokacija

41.11

Promene kompatibilnosti fascikle i verzije

41.11

Obaveštenja domaćinu prilikom dodeljivanja uloga prezentatora smernicama ograničenim korisnicima

41.12

Ažuriraj iz administracija lokacije na Control Hub lokaciju

41.12

Mogućnost administratora da onemogući Webex Events (klasični)

41.12

Funkcije za Webex Control Hub

Funkcija

Ažuriraj

Prikaži ime za prikaz na listi učesnika sastanka

41.1

Upravljaj podešavanjima smernica za zadržavanje sastanka

41.1

Pravna zadrška za podatke o sastancima

41.1

e-otkrivanje za podatke o sastancima

41.1

Sprečavanje gubitka podataka sastanaka (DLP) i arhiviranje

41.1

Svež novi izgled za Webex control Hub analitiku

41,3

Podešavanja za Control Hub da se korisnik blokira da se pridruži spoljnim Webex Meetings

41.4

Konfiguracija Webex platforme Control Hub i Webex administracija lokacije podržavaju eCDN

41.11

Funkcije za Webex Meetings integracije

Funkcija

Ažuriraj

Slack korisnici mogu da dodaju Webex sastanak lične sobe u programu Outlook ili Google

41,2

Promene ovlašćenja pojedinca i administratora za Cisco Webex alatka za zakazivanje (Microsoft 365 programski dodatak)

41,2

URL adresa pridruživanja sastanku dodata je u polje lokacije programnog dodatka Outlook

41,3

Mogućnost podešavanja podrazumevane Webex lokacije za organizaciju

41.4

Davra integracija za prelazne usmeno prevođenje

41.5

Slack integracije za javni i privatni kanal

41.5

Kraj usluge za Mac alatke za produktivnost

41.5

Promena korisničkog korisničkog naloga stranice "Preuzimanja"

41.5

Integracija Slido funkcija za anketiranje i Pitanja i odgovori sastanka u Webex

41.6

Webex Meetings listu dostupnu u Microsoft Teams, koristeći hibridno ili lokalno Microsoft Exchange poštansko sanduče

41.6

Slack i Webex prilagođeni status

41.7

Umetanje okvira do pozivnice za sastanak

41.7

Sastanci API podršku za Webex događaje (novo)

41.8

Zendesk integracija

41.8

Integracija službe za Jira service Desk

41.8

Pronalaženje imena za dodavanje saradnika Webex sastanku ili Webex prostoru iz usluge Box

41.8

Microsoft Teams integracija: Pokretanje i zakazivanje sastanaka iz proširenja poruke

41.9

Funkcije za Webex Meetings API-je

Funkcija

Ažuriraj

Dodatne API opcije za RESTful sastanak

41,3

RESTful sastanaka API podržavaju podešavanje automatskog zaključavanja u opciji "Kreiranje, ažuriranje i brisanje sastanka"

41.9

Webex Meetings API podršku za Webex Events (novo)

41.10

Obrazac zakazanih sastanaka pomoću RESTful API-ja

41.12

Omogućite pomoćne natpise i Webex Assistant ih podrazumevano putem API-ja

41.12

Funkcije za Webex Meetings mobilne aplikacije (iOS)

Funkcija

Ažuriraj

Dozvoli svakome da se pridruži sesiji za manju grupu učesnika

41.1

Premeštanje podizanje ruke u interfejs za reakcije

41.1

Mogućnost sakrivanja veze do sastanka za učesnike na sastanku

41.1

Poboljšanja pristupa ikoni kontrolne trake za sastanak

41.1

Blackberry MDM zvanična podrška

41.1

Poboljšanja liste učesnika

41.1

Indikator kvaliteta kvaliteta medija tokom sastanka

41.1

Podrška organizatora za pokretanje Facebook ili YouTube strima

41.1

Podrška za dodelu unapred dodeljenih sesija za manju grupu učesnika u sastancima

41.1

MDM podrška za konfigurisanje podrazumevanih željenih opcija za audio

41.1

Poboljšanja za rotiranje daljinskog upravljanja

41,2

Blackberry MDM zvanična podrška

41,2

Podrška za Webex Meetings registraciju

41,2

Režim kontrolisanog isključivanja zvuka

41,2

Prikaži video na video uređajima

41,2

iOS 10 OS više neće biti podržan

41,2

Pitanja i odgovori dodato na sastanke

41,3

Čekaonice pre sastanka u Webex Meetings

41,3

Vidljivost prikaza aktivnog govornika

41,3

Eskaliraj SIP poziv na Webex Meetings

41,3

Prilagođeni rasporedi podrške za učesnike

41,3

iOS 10 OS više nije podržan

41,3

Podrška za profil slike za lokacije kojima upravlja Control Hub

41,3

Prikaži samo učesnike video prenosa u prikazu mreže za iOS

41,3

SDK integracija za Facebook portal pomoću pametne kamere

41.4

iPhone podrška za manju grupu učesnika

41.4

OS podrška za 14.4 i 14.5 iOS

41.4

Zaustavljanje video prenosa sa mobilnih uređaja

41.5

PSTN za učesnike koji se pridružuju Webex događajima (novo)

41.5

Pitanja i odgovori dodato u režim vebkast za ćaskanje

41.5

Prikaži i sakrij ponašanje na kartici "Prikaz i sakrij" da biste ga Web App

41.5

Podrška za rasporede u prikazu scene

41.5

SlidoIntegrisana u Webex Meetings

41.6

Sinhronizujte scenu sa mobilnog uređaja

41.6

Poboljšano end-to-End šifrovanje

41.7

Događaji za podršku do 10K korisnika

41.7

Uporedni režim za podršku dvojne kamere

41.8

Optimizacije prečice na tastaturi

41.8

Podrška za iOS 15

41.9

Poboljšanje rasporeda video zapisa za tablet i iPad

41.9

Podrška zaSlido

41.9

mmersive deljenje kao učesnik

41.9

Podrška za podizanje ruke na sastancima za manje grupe učesnika

41.9

Sprečite suorganizatore da slučajno završe sastanke

41.9

Događaji– Poboljšanja ćaskanja paneliste i učesnika

41.10

Podrška za video 1080P na sastanku

41.10

Podrška dostupna za nove modele iPhone uređaja

41.10

Podrška dostupna za Apple iOS 15

41.10

Promeni ime aplikacije

41.11

Poboljšanje u aplikaciji za mobilne uređaje sastanaka

41.11

Novi ten

41.12

Promena promena i poboljšanja za korisnike sastanka na Facebook portalu

41.12

Odgovori na privilegiju organizatora

41.12

Sat trajanja sastanka

41.12

Funkcije za mobilnu Webex Meetings mobilnu aplikaciju (Android)

Funkcija

Ažuriraj

Dozvoli svakome da se pridruži sesiji za manju grupu učesnika

41.1

Premeštanje podizanje ruke u interfejs za reakcije

41.1

Mogućnost sakrivanja veze do sastanka za učesnike na sastanku

41.1

Poboljšanja pristupa ikoni kontrolne trake za sastanak

41.1

Blackberry MDM zvanična podrška

41.1

Poboljšanja liste učesnika

41.1

Indikator kvaliteta kvaliteta medija tokom sastanka

41.1

Poboljšanja za rotiranje daljinskog upravljanja

41,2

Blackberry MDM zvanična podrška

41,2

Podrška za Webex Meetings registraciju

41,2

Režim kontrolisanog isključivanja zvuka

41,2

MDM podrška za konfigurisanje podrazumevanih željenih opcija za audio

41,2

Pitanja i odgovori dodato na sastanke

41,3

Čekaonice pre sastanka u Webex Meetings

41,3

Vidljivost prikaza aktivnog govornika

41,3

Eskaliraj SIP poziv na Webex Meetings

41,3

Prilagođeni rasporedi podrške za učesnike

41,3

Poboljšanje izveštavanja o problemu

41,3

SDK integracija za Facebook portal pomoću pametne kamere

41.4

Poboljšavanje vidljivosti prikaza aktivnog zvučnika

41.4

Prilagođeni rasporedi podrške za učesnike

41.4

Zaustavljanje video prenosa sa mobilnih uređaja

41.5

PSTN za učesnike koji se pridružuju Webex događajima (novo)

41.5

Pitanja i odgovori dodato u režim vebkast za ćaskanje

41.5

Prikaži i sakrij ponašanje na kartici "Prikaz i sakrij" da biste ga Web App

41.5

Podrška za rasporede u prikazu scene

41.5

SlidoIntegrisana u Webex Meetings

41.6

Poboljšano end-to-End šifrovanje

41.7

Sinhronizujte scenu sa mobilnog uređaja

41.7

Događaji za podršku do 10K korisnika

41.7

Poboljšano upravljanje snimanjem

41.8

Promeni veličinu sceni video zapisa i deljenja sadržaja

41.8

Podrška za Android 12

41.9

Poboljšanje rasporeda video zapisa za tablet i iPad

41.9

Podrška zaSlido

41.9

mmersive deljenje kao učesnik

41.9

Podrška za podizanje ruke na sastancima za manje grupe učesnika

41.9

Sprečite suorganizatore da slučajno završe sastanke

41.9

Događaji– Poboljšanja ćaskanja paneliste i učesnika

41.10

Podrška za video 1080P na sastanku

41.10

Promeni ime aplikacije

41.11

Poboljšanje u aplikaciji za mobilne uređaje sastanaka

41.11

Podrška za Android 12

41.11

Novi ten

41.12

Promena promena i poboljšanja za korisnike sastanka na Facebook portalu

41.12

Odgovori na privilegiju organizatora

41.12

Sat trajanja sastanka

41.12

Podrška za spoljnu USB kameru

41.12

Deljenje video zapisa USB kamere u režimu deljenja dokumenata

41.12