Kada ljudi koriste svoj računar, njihova dostupnost se prikazuje kao aktivna u Webex aplikaciji u operativnom sistemu Windows ili Mac računaru. Kada su udaljeni od računara, Webex Aplikacija prikazuje kada su poslednji put bili aktivni.

Kada ljudi šalju ili čitaju nove poruke u aplikaciji, njihova dostupnost se prikazuje kao aktivna u Webex aplikaciji na iPhone, iPad ili Android. Kada su udaljeni od aplikacije, Webex Aplikacija pokazuje kada su poslednji put bili aktivni.

Možete videti samo dostupnost osoba u vašoj organizaciji. Nečije informacije o dostupnosti možete videti svaki put kada vidite njegovu sliku profila: kada im šaljete poruke, vidite ih u prostoru ili ih tražite.

Webex aplikacija na radnoj površini, mobilnom telefonu i vebu

Slede informacije o dostupnosti koje vidite na slici profila u aplikaciji Webex za desktop, mobilne uređaje i veb, po redosledu prioriteta u kojim se pojavljuju stanja dostupnosti.

Na primer, sastanak ima prednost u odnosu na aktivno.

  • Avion – Odgovor o odlasci je postavljen u programu Microsoft Outlook.

  • Crvena ikona – Ne uznemiravaj.

  • Strelica – deljenje ekrana ili aplikacije.

  • Sastanak – Na sastanku.

  • Pozovite – na poziv.

  • Zelena ikona – Aktivna u poslednjih 10 minuta.

  • Sat – nije aktivan.


Webex aplikacija potiskuje obaveštenja za dolazne poruke ili pozive kada osobe dele svoj ekran ili aplikaciju dok su na pozivu ili na sastanku.