Vem som helst i ett möte, samt en presentatör i ett webbsinar eller en händelse, kan dela innehåll.

Dela din skärm

När du delar din skärm kan alla se vad du ser. Om du har ett Word-dokument eller en PowerPoint-bild, eller till och med ett webbplats- eller chattfönster öppet, kommer de att se det.


Innan mötet kan du stänga av aviseringar och stänga personliga eller känsliga dokument. På det här sättet behöver du inte bekymra dig om att du av misstag delar privat eller störande information.

Klicka på Dela och välj den skärm du vill dela.

Dela endast ett specifikt program

När du delar ett specifikt program kan andra inte se något annat än det delade programmet. Om du till exempel har din webbläsare och PowerPoint öppna och du väljer att dela PowerPoint, kan de inte se webbläsarflikarna som du har öppnat. Men om du har flera PowerPoint-presentationer öppna kan du växla mellan dem och de kommer fortfarande att delas. Du kan även redigera bilder när du delar dem.


Om du av misstag klickar på ett program som inte delas visas en grå skärm.

Om du vill dela ett program som är öppet klickar du på Dela och väljer ett program i listan.

Om du vill dela ett program som inte är öppet väljer du Dela > Andra program och klickar sedan på Dela bredvid programmet.

För att dela din video över ditt innehåll, se Visa din video över delat innehåll i Webex Meetings ochWebex webbsysklar.

Dela flera program

Du kan dela flera program utan att behöva stoppa det du delar.

Om du vill dela ytterligare en app medan du delar klickar du på Dela och väljer sedan Dela innehåll.

Dela videoinnehåll

Att dela videoinnehåll är något annorlunda än att dela andra typer av innehåll. Det är därför Möten och Webex-webbsnakar har ett delningsläge som är optimerat för video.

Klicka på Dela och välj sedan Optimera för rörelse och video i rullgardingsmenyn och välj den skärm eller det program som du vill dela.


Om din video har ljud som du vill att andra ska höra klickar du på Dela ditt datorljud så att videoljudet kommer direkt via ljudkonferens.

Se vad du delar

När du delar innehåll vill du kontrollera att du endast delar det du vill dela och att alla i mötet kan se det. När du delar din skärm eller ett program kan du kontrollera vad alla andra ser genom att öppna ett fönster som visar vad du delar.

När du delar går du till fliken i mötets kontrollfält överst på skärmen och klickar på nedåtpilen.

förhandsgranska din skärmdelning

Dela en fil

När du delar filer kan du dela en enda fil. Det kan vara vad som helst, som ett dokument eller en videofil som finns lagrad på din dator.


Om filen redan är öppen delar du din skärm eller ditt program. Det kan hända att fildelning inte fungerar när du försöker dela en PowerPoint-presentation med inbäddad video.

Om du vill dela en fil väljer du Dela > Dela fil.

Dela en whiteboard

Skapa en whiteboardtavla för att visuellt dela dina idéer. Whiteboardtavlor som delas under ett möte sparas inte automatiskt. Kom ihåg att spara whiteboardtavlan.

Om du vill dela ett tomt arbetsområde där du kan samarbeta med andra mötesdeltagare genom att använda både text och grafikverktyg väljer du Dela > Ny whiteboard.