Innan du börjar

Den här funktionen är tillgänglig för videoinriktade nätverksbaserade MP4-inspelningar i Webex Meetings och Webex Events i WBS-39.5 och senare webbplatser.

Den här funktionen är inte tillgänglig för TSP-ljudwebbplatser, FedRAMP-webbplatser eller video plattforms version 1,0-webbplatser. För webb läsar krav, se webb läsar stöd för Videoinriktade nätverksbaserade MP4-inspelningar.

1

Logga in på din Webex-webbplats i modern vy och öppna inspelningar. I klassisk vy loggar du in på din Webex-webbplats och går till mitt Webex > Mina inspelningar.

2

Leta upp den inspelning som du vill redigera och välj dess namn.

3

Välj ställa in > Redigera uppspelnings intervall.

4

För att trimma början av inspelningen väljer du Förhandsgranska uppspelnings intervall för förhands granskning uppspelnings intervall för uppspelning av inspelningen. När du bestämmer var du vill att inspelningen ska börja väljer du pausa paus och drar kontrollen starta uppspelningen .

Dra kontrollen för uppspelnings start
5

För att trimma inspelningen väljer du Förhandsgranska uppspelnings intervall för förhands granskning för uppspelning av inspelningen. Dra SeekBar för att bestämma var du vill att inspelningen ska avslutas. När du har hittat slut punkten väljer du pausa paus och drar uppspelningen i slutet av inspelningen .

6

Välj Spara uppspelnings intervall Spara uppspelnings intervall.

7

Spela upp inspelningen för att säkerställa att den börjar och slutar var du vill.

Om du vill återställa de ändringar som du har gjort väljer du Redigera uppspelnings intervall , väljer Återställ original uppspelnings intervall återställa original uppspelnings intervalloch upprepar steg 3 – 7.