Värdar måste först tillåta video enheter att vara värd för sina möten i inställningarna för personliga rum eller vid schemaläggning av möten.


Endast SIP TLS-baserade anslutningar stöds med den här funktionen. SIP TCP-och H. 323-anslutningar stöds inte.

1

Tryck på delta Webex.

2

Ange mötesnummer och tryck på delta.