Du kan ringa samtal från listorna Favoriter, Senaste eller Katalog. Du kan också ange numret i fältet Sök eller ring.


  • En katalogsökning returnerar högst 100 poster.

  • Du kan bara ringa en person eller ett mötesrum åt gången.

1

Tryck på Ring På pekkontrollens startskärm.

2

Tryck på Favoriter, Senaste eller Katalog för att bläddra och välja en kontakt. Du kan också börja skriva kontaktens namn i sökfältet för att få förslag från katalogen.

3

Markera en kontakt och tryck på Ring .

1

Tryck på Ring På pekkontrollens startskärm.

2

Tryck på Senaste och välj en post i listan för att öppna ett kontaktkort.

3

Tryck på Mer Och sedan Redigera och ring. Ett skärmtangentbord öppnas och du kan göra ändringar.

4

När du är klar med redigeringen trycker du på knappen Ring på tangentbordet för att ringa samtalet.

1

Tryck på Ring På handkontrollens startskärm.

2

Börja skriva numret till din kontakt i sökfältet. Du kan även ange en videoadress för att ansluta till eller starta ett planerat möte.

Ring videoadressen i något av följande format:
  • <meeting_number>@webex.com för ett schemalagt möte Webex

  • <Personal_Room_ID>.<site_name>@webex.com för ett snabbmöte eller schemalagt möte Webex personligt rum

  • IP adress för ett omedelbart eller schemalagt möte Webex personligt rum eller en schemalagd Webex möte. Ange mötesnumret när du uppmanas till det.

3

Tryck på Ring för att ringa samtalet.

4

Ange det numeriska möteslösenordet om du uppmanas att göra det. Du behöver bara det numeriska möteslösenordet för schemalagda möten Webex, inte Webex möten i personliga rum. Om du är värd kan du behöva ange värdnyckeln eller värd PIN, följt av nummertecknet # för att starta mötet.

Om Webex Calling är aktiverat på enheten kan du ringa till mobiltelefoner och fasta telefoner. I så fall ser du dina kontakters telefonnummer tillgängliga för att välja och ringa i din katalog, inklusive på favoriter och senaste.

Om du väljer att ringa någon på deras telefonnummer har du under samtalet tillgång till några ytterligare knappar som du kan använda:

  • Parkera samtalet och återuppta det

  • överför samtalet

  • Lägga till deltagare för att skapa ett konferenssamtal

  • Skicka och ta emot röstmeddelanden

Mer information finns i Webex Calling på hjälpcentret.

1

Tryck på Ring På hemskärmen.


2

Tryck på Favoriter, Senaste eller Katalog för att bläddra och välja en kontakt. Du kan också börja skriva kontaktens namn i fältet Sök eller ring upp för att få förslag från katalogen.


3

Markera en kontakt och tryck på Ring .

1

Tryck på Ring På hemskärmen.


2

Tryck på Senaste eller Favoriter och välj en post i listan för att öppna ett kontaktkort.

3

Tryck på Redigera och ring. Ett skärmtangentbord öppnas och du kan göra ändringar.

4

När du är klar med redigeringen trycker du på knappen Ring upp på tangentbordet för att ringa samtalet direkt.


1

Tryck på Ring På hemskärmen.


2

Börja skriva numret till din kontakt i sökfältet. Du kan även ange en videoadress för att ansluta till eller starta ett planerat möte.


3

Tryck på Ring.