Du kan ringa samtal från listorna Favoriter, Senaste eller Katalog. Du kan också ange numret i fältet Sök eller ring.


  • En katalogsökning returnerar högst 100 poster.

  • Du kan bara ringa en person eller ett mötesrum åt gången.

1

Tryck på Ring. På Touch controllers Start skärm.

2

Tryck på favoriter, senaste eller katalog för att bläddra till och välja en kontakt. Du kan också börja skriva kontaktens namn i fältet Sök för att få förslag från katalogen.

3

Markera en kontakt och tryck på Ring. .

1

Tryck på Ring. På Touch controllers Start skärm.

2

Tryck på senaste och välj en post i listan om du vill öppna ett kontakt kort.

3

Tryck på mer Och sedan Redigera och ringa. Ett skärm tangent bord öppnas och du kan göra ändringar.

4

När du är klar med redigeringen trycker du på knappen Ring på tangent bordet för att ringa samtalet.

1

Tryck på Ring. På enhetens Start skärm.

2

Börja skriva numret på kontakten i fältet Sök. Du kan även ange en videoadress för att ansluta till eller starta ett planerat möte.

3

Tryck på Ring.

Om Webex Calling har aktiver ats på din enhet kan du ringa mobil telefoner och landlines. I så fall visas dina kontakters telefonnummer tillgängliga för val och uppringning i katalogen, inklusive på favoriter och senaste.

Om du väljer att ringa någon på sitt telefonnummer kan du få till gång till några ytterligare knappar under samtalet som du kan använda för att:

  • Placera samtalet i vänte läge och återuppta det

  • överför samtalet

  • Lägga till deltagare för att skapa ett konferens samtal

  • Skicka och ta emot röst brev låda

Mer information finns i Webex Calling i hjälp Center.

1

Tryck på Ring. På Start sidan.


2

Tryck på favoriter, senaste eller katalog för att bläddra till och välja en kontakt. Du kan också börja skriva kontaktens namn i fältet Sök eller ring för att få förslag från katalogen.


3

Markera en kontakt och tryck på Ring. .

1

Tryck på Ring. På Start sidan.


2

Tryck på senaste eller Favoriter och välj en post i listan om du vill öppna ett kontakt kort.

3

Tryck på mer och sedan Redigera och ring . Ett skärm tangent bord öppnas och du kan göra ändringar.

4

När du är klar med redigeringen trycker du på knappen Ring på tangent bordet för att ringa direkt.


1

Tryck på Ring. På Start sidan.


2

Börja skriva numret på kontakten i fältet Sök. Du kan även ange en videoadress för att ansluta till eller starta ett planerat möte.


3

Tryck på Ring.