Du kan ringa samtal från listorna Favoriter, Senaste eller Katalog. Du kan också ange numret i fältet Sök eller ring.


En katalogsökning returnerar högst 100 poster.

Du kan ringa endast en person eller ett mötesrum åt gången från din skrivbordsenhet.

1

Tryck på Ring. På Start sidan.

2

Tryck på Favoriter , senaste eller katalog.3

Markera en kontakt och tryck på knappen Ring .1

Tryck på Ring. På Start sidan.

2

Tryck på senaste och välj en post i listan om du vill öppna ett kontakt kort.

3

Tryck på mer Och sedan Redigera och ringa. Ett skärm tangent bord öppnas och du kan göra ändringar.

4

När du är klar med redigeringen trycker du på knappen Ring på tangent bordet för att ringa samtalet.

1

Tryck på Ring. På Start sidan.

2

Börja skriva namn, nummer eller video adress till din kontakt i fältet Sök. Du kan även ange en videoadress för att ansluta till eller starta ett planerat möte. Tryck på pilen och tryck sedan på Ring för att ringa samtalet.

Om Webex Calling har aktiver ats på din enhet kan du ringa mobil telefoner och landlines. I så fall visas dina kontakters telefonnummer tillgängliga för val och uppringning i katalogen, inklusive på favoriter och senaste.

Om du väljer att ringa någon på sitt telefonnummer kan du få till gång till några ytterligare knappar under samtalet som du kan använda för att:

  • Placera samtalet i vänte läge och återuppta det

  • överför samtalet

  • Lägga till deltagare för att skapa ett konferens samtal

  • Skicka och ta emot röst brev låda

Mer information finns i Webex Calling i hjälp Center.

1

Tryck på Ring. På Start sidan.


2

Tryck på Favoriter , senaste eller katalog.


3

Markera en kontakt och tryck på knappen Ring .

1

Tryck på Ring. På Start sidan.


2

Tryck på favoriter , senaste eller katalog och välj en kontakt i listan om du vill öppna samtals menyn.

3

Tryck på Mer (···) och Redigera och Samtal. Ett skärmtangentbord öppnas och du kan göra de ändringar som behövs.

4

När du har redigerat posten trycker du på knappen Ring .

1

Tryck på Ring. På Start sidan och sedan på fältet Sök.

2

Ett skärmtangentbord öppnas och du kan skriva in namnet, numret eller videoadressen för din kontakt. Du kan även ange en videoadress för att ansluta till eller starta ett planerat möte. Tryck på knappen Ring för att ringa samtalet.

Om Webex Calling har aktiver ats på din enhet kan du ringa mobil telefoner och landlines. I så fall visas dina kontakters telefonnummer tillgängliga för val och uppringning i katalogen, inklusive på favoriter och senaste.

Om du väljer att ringa någon på sitt telefonnummer kan du få till gång till några ytterligare knappar under samtalet som du kan använda för att:

  • Placera samtalet i vänte läge och återuppta det

  • överför samtalet

  • Lägga till deltagare för att skapa ett konferens samtal

  • Skicka och ta emot röst brev låda

Mer information finns i Webex Calling i hjälp Center.