Du kan ringa samtal från listorna Favoriter, Senaste eller Katalog. Du kan också ange numret i fältet Sök eller ring.


En katalogsökning returnerar högst 100 poster.

Du kan ringa endast en person eller ett mötesrum åt gången från din skrivbordsenhet.

1

Tryck på Ring På hemskärmen.

2

Tryck på Favoriter , Senaste eller Katalog.3

Markera en kontakt och tryck på knappen Ring .1

Tryck på Ring På hemskärmen.

2

Tryck på Senaste och välj en post i listan för att öppna ett kontaktkort.

3

Tryck på Mer Och sedan Redigera och ring. Ett skärmtangentbord öppnas och du kan göra ändringar.

4

När du är klar med redigeringen trycker du på knappen Ring på tangentbordet för att ringa samtalet.

1

Tryck på Ring På hemskärmen.

2

Börja skriva kontaktens namn, nummer eller videoadress i sökfältet. Du kan även ange en videoadress för att ansluta till eller starta ett planerat möte.

Ring videoadressen i något av följande format:
 • <meeting_number>@webex.com för ett schemalagt möte Webex

 • <Personal_Room_ID>.<site_name>@webex.com för ett snabbmöte eller schemalagt möte Webex personligt rum

 • IP adress för ett omedelbart eller schemalagt möte Webex personligt rum eller en schemalagd Webex möte. Ange mötesnumret när du uppmanas till det.

3

Tryck på pilen och sedan på Ring för att ringa samtalet.

4

Ange det numeriska möteslösenordet om du uppmanas att göra det. Du behöver bara det numeriska möteslösenordet för schemalagda möten Webex, inte Webex möten i personliga rum. Om du är värd kan du behöva ange värdnyckeln eller värd PIN, följt av nummertecknet # för att starta mötet.

Om Webex Calling är aktiverat på enheten kan du ringa till mobiltelefoner och fasta telefoner. I så fall ser du dina kontakters telefonnummer tillgängliga för att välja och ringa i din katalog, inklusive på favoriter och senaste.

Om du väljer att ringa någon på deras telefonnummer har du under samtalet tillgång till några ytterligare knappar som du kan använda:

 • Parkera samtalet och återuppta det

 • överför samtalet

 • Lägga till deltagare för att skapa ett konferenssamtal

 • Skicka och ta emot röstmeddelanden

Mer information finns i Webex Calling på hjälpcentret.

1

Tryck på Ring På hemskärmen.


2

Tryck på Favoriter , Senaste eller Katalog.


3

Markera en kontakt och tryck på knappen Ring .

1

Tryck på Ring På hemskärmen.


2

Tryck på Favoriter , Senaste eller Katalog och välj en kontakt i listan för att öppna samtalsmenyn.

3

Tryck på Mer (···) och Redigera och Samtal. Ett skärmtangentbord öppnas och du kan göra de ändringar som behövs.

4

När du har redigerat posten trycker du på knappen Ring .

1

Tryck på Ring På startskärmen och tryck sedan på sökfältet.

2

Ett skärmtangentbord öppnas och du kan skriva in namnet, numret eller videoadressen för din kontakt. Du kan även ange en videoadress för att ansluta till eller starta ett planerat möte. Tryck på knappen Ring för att ringa samtalet.

Om Webex Calling är aktiverat på enheten kan du ringa till mobiltelefoner och fasta telefoner. I så fall ser du dina kontakters telefonnummer tillgängliga för att välja och ringa i din katalog, inklusive på favoriter och senaste.

Om du väljer att ringa någon på deras telefonnummer har du under samtalet tillgång till några ytterligare knappar som du kan använda:

 • Parkera samtalet och återuppta det

 • överför samtalet

 • Lägga till deltagare för att skapa ett konferenssamtal

 • Skicka och ta emot röstmeddelanden

Mer information finns i Webex Calling på hjälpcentret.