Du kan ringa samtal från listorna Favoriter, Senaste eller Katalog. Du kan också ange numret i fältet Sök eller ring.


En katalogsökning returnerar högst 100 poster.

Du kan ringa endast en person eller ett mötesrum åt gången från din skrivbordsenhet.

1

Öppna samtalsmenyn genom att välja Samtal på startsidan.

2

Knacka på Favoriter, Senaste eller Katalog.

3

Markera en kontakt och knacka på den gröna knappen Samtal.

1

Öppna samtalsmenyn genom att välja Samtal på startsidan.

2

Gå till antingen Favoriter, Senaste eller Katalog och välj en kontakt i listan om du vill öppna samtalsmenyn.

3

Tryck på Mer (···) och Redigera och Samtal. Ett skärmtangentbord öppnas och du kan göra de ändringar som behövs.

4

När du har redigerat posten, tryck på den gröna knappen Samtal.

1

Öppna samtalsmenyn genom att välja Samtal på startsidan. Tryck sedan i sökfältet.

2

Ett skärmtangentbord öppnas och du kan skriva in namnet, numret eller videoadressen för din kontakt. Du kan även ange en videoadress för att ansluta till eller starta ett planerat möte. Knacka på den gröna knappen Samtal för att ringa samtalet.

1

Öppna samtalsmenyn genom att välja Samtal på startsidan.


2

Knacka på Favoriter, Senaste eller Katalog.


3

Markera en kontakt och knacka på den gröna knappen Samtal.

1

Öppna samtalsmenyn genom att välja Samtal på startsidan.


2

Gå till antingen Favoriter, Senaste eller Katalog och välj en kontakt i listan om du vill öppna samtalsmenyn.

3

Tryck på Mer (···) och Redigera och Samtal. Ett skärmtangentbord öppnas och du kan göra de ändringar som behövs.

4

När du har redigerat posten, tryck på den gröna knappen Samtal.

1

Öppna samtalsmenyn genom att välja Samtal på startsidan. Tryck sedan i sökfältet.

2

Ett skärmtangentbord öppnas och du kan skriva in namnet, numret eller videoadressen för din kontakt. Du kan även ange en videoadress för att ansluta till eller starta ett planerat möte. Knacka på den gröna knappen Samtal för att ringa samtalet.