Innan du börjar

Webex-assistent finns tillgänglig i Webex Meetings version 40,4 och senare.

Du kan tilldela Webex-assistent för Mötes licenser på följande sätt:

AlternativBeskrivning

Lägg till en licens för en befintlig användare

Följ anvisningarna i Redigera tjänste licenser i Cisco Webex Control Hub för enskilda användare.

Lägg till licenser för flera användare

Följ anvisningarna i ändra användare i Cisco Webex Control Hub med CSV-mallen.

Lägg till licenser för nya användare som standard

Följ anvisningarna i ställa in automatiska licens tilldelnings mallar i Cisco Webex Control Hub.