Webex Assistant är aktiverat som standard. Som Webex-administratör kan du ändra inställningarna eller kontrollera att du har aktiverat Webex Assistant för möten i Control Hub.

Innan du börjar

Webex Assistant är tillgängligt i webbseminarieläget Meetings och Webex-webbseminarier Webinars. Denna funktion kräver Cisco Webex videoplattform version 2.0 med mötesdelta via videosystem aktiverat.

1

Logga in på Control Hub och gå sedan till Tjänster > Möte.

2

Klicka på Webbplatser väljer du den Webex-plats som du vill ändra inställningarna för och klickar sedan på Inställningar .

3

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsalternativ.

4

Hitta Webex Assistant och konfigurera den enligt följande:

 1. Se till att Aktivera Webex Assistant är markerat för att göra Webex Assistant tillgänglig i möten och webbseminarier på din webbplats.

 2. Markera Aktivera översättning i realtid så att användare kan visa översättningar i realtid på sitt eget språk under mötet eller webbseminariet.


   

  Realtidsöversättning är ett avgiftsbelagt tillägg för Webex Assistant för Webex Meetings. Det här alternativet visas endast för de som har betalat för tillägget. Kontakta ditt Webex-kontoteam för att lägga till support för Webex Assistant.

 3. Avmarkera Aktivera ljudmeddelandet (”Webex Assistant är aktiverat för att spara ljudmarkeringar”) för att inaktivera ljudmeddelandet när du aktiverar Webex Assistant i mötet eller webbseminariet.

5

Klicka på Spara.

Webex Assistant är aktiverat som standard. Som Webex-administratör kan du ändra inställningarna eller kontrollera att du har aktiverat Webex Assistant för möten i webbplatsadministration.

Innan du börjar

Webex Assistant är tillgängligt i webbseminarieläget Meetings och Webex-webbseminarier Webinars. Denna funktion kräver Cisco Webex videoplattform version 2.0 med mötesdelta via videosystem aktiverat.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

Bläddra till avsnittet Webex Assistant Configuration och konfigurera det enligt följande:

 1. Se till att Aktivera Webex Assistant är markerat för att göra Webex Assistant tillgänglig i möten och webbseminarier på din webbplats.

 2. Markera Aktivera översättning i realtid så att användare kan visa översättningar i realtid på sitt eget språk under mötet eller webbseminariet.


   

  Realtidsöversättning är ett avgiftsbelagt tillägg för Webex Assistant för Webex Meetings. Det här alternativet visas endast för de som har betalat för tillägget. Kontakta ditt Webex-kontoteam för att lägga till support för Webex Assistant.

 3. Avmarkera Aktivera ljudmeddelandet (”Webex Assistant är aktiverat för att spara ljudmarkeringar”) för att inaktivera ljudmeddelandet när du aktiverar Webex Assistant i mötet eller webbseminariet.

3

Välj Uppdatera.