Jabber-teammeddelanden – i den här artikeln beskrivs funktioner som bara gäller för Jabber team meddelanden.

Klicka på Alla på fliken Chattar om du vill se tillgängliga filter. Välj sedan filtret som visar bara de utrymmen som du vill se.

Om du vill ta bort ett specifikt filter och visa alla dina utrymmen klickar du på filtrets namn och väljer Alla.

Filterbeskrivningar

Här är en lista över tillgängliga filter, beskrivningar och tips om hur du använder dem:

 • Direktmeddelanden – visa alla direktmeddelanden mellan dig och en annan person. Du ser antalet utrymmen med olästa meddelanden.

 • Utrymmen – visa alla dina konversationer i grupputrymmen. Då visas bara grupputrymmena med olästa meddelanden som matchar dina aviseringsinställningar.

 • Olästa – visa vad som är nytt utan att bläddra bland meddelanden som du redan har läst. Du ser antalet utrymmen med olästa meddelanden.

 • Favoriter – visa de utrymmen som är mest viktiga för dig. Du ser antalet utrymmen bland dina favoriter som har olästa meddelanden.

 • @Omnämnanden – visa vem som behöver din uppmärksamhet först. Det här antalet omfattar utrymmen som innehåller @omnämnanden som skickats direkt till dig och @alla meddelanden som skickats till alla i utrymmet.

 • Flaggor – återgå till innehåll som du har flaggat för att följa upp. Du kommer att se antalet meddelanden som du har flaggat.

Tryck på Alla på fliken Chattar om du vill se tillgängliga filter. Välj sedan filtret som visar bara de utrymmen som du vill se.

Om du vill ta bort ett specifikt filter och visa alla dina utrymmen trycker du på filtrets namn och väljer Alla.

Filterbeskrivningar

Här är en lista över tillgängliga filter, beskrivningar och tips om hur du använder dem:

 • Aviseringar – visa de utrymmen som matchar dina aviseringsinställningar. Då visas bara utrymmena med olästa meddelanden som matchar dina aviseringsinställningar. Om du har angett att aviseringar ska göras för Alla meddelanden, då är det här antalet samma som antalet i filtret Olästa.

 • Direktmeddelanden – visa alla direktmeddelanden mellan dig och en annan person. Du ser antalet utrymmen med olästa meddelanden.

 • Utrymmen – visa alla dina konversationer i grupputrymmen. Då visas bara grupputrymmena med olästa meddelanden som matchar dina aviseringsinställningar.

 • Olästa – visa vad som är nytt utan att bläddra bland meddelanden som du redan har läst. Du ser antalet utrymmen med olästa meddelanden.

 • Favoriter – visa de utrymmen som är mest viktiga för dig. Du ser antalet utrymmen bland dina favoriter som har olästa meddelanden.

 • @Omnämnanden – visa vem som behöver din uppmärksamhet först. Det här antalet omfattar utrymmen som innehåller @omnämnanden som skickats direkt till dig och @alla meddelanden som skickats till alla i utrymmet.

 • Flaggor – återgå till innehåll som du har flaggat för att följa upp. Du kommer att se antalet meddelanden som du har flaggat.