Din Cisco skrivbordskamera är utformad för att fungera direkt. Du kan också justera bildinställningarna så att de uppfyller dina nätverks- eller videobildkrav.


 

På grund av begränsningarna i macOS återställs kamerainställningarna till standard om du återansluter kameran med Cisco Accessory Hub skrivbordsappen stängd. Håll appen öppen för att behålla anpassningen när du ansluter kameran igen.

Tabell 1. Parametrarna för bildinställningar

Parameter

Beskrivning

Förinställningar

Välj en förinställning i listrutan eller anpassa inställningarna.

Du kan inte ändra inställningarna för kontrast och mättnad när du använder en förinställning. Om du vill anpassa inställningarna väljer du Anpassad i listrutan.

Standard: Naturlig (standard)

Alternativ: Naturlig (standard), Levande, Anpassad

Kontrast

Justera kontrastvärdet om det behövs för att förbättra bildskärpan.

Dra reglaget åt vänster för att minska kontrasten eller åt höger för att öka kontrasten.

Mättnad

En korrekt mättnad gör bilden mer levande.

Dra reglaget åt vänster eller höger för att ange önskad färgton.

Autofokus

Aktiverar eller inaktiverar autofokus.

I autofokusläget justerar kameran objektivet för att fokusera på motivet i kameravyn.

Om autofokusläget är avstängt kan du justera fokus manuellt. Dra reglaget åt vänster för att få objektivet att fokusera närmare och åt höger för att fokusera längre bort.

Standard: På

Automatisk vitbalans

Aktiverar eller inaktiverar automatisk vitbalans.

När autoläget är inaktiverat undersöker kameran belysningsförhållandena och avgör vilka färger som ska återges i bilden.

När det automatiska läget är inaktiverat kan du använda reglaget till att justera vitbalansen manuellt för att återge avsedda färger.

Standard: På

Ljusstyrka

Justera inställningen för ljusstyrka när bilden blir underexponerad eller överexponerad.

Dra reglaget åt vänster för att minska ljusstyrkan eller åt höger för att öka ljusstyrkan.

Skärpa

Justerar skärpenivån. En lämplig skärpenivå gör att detaljer i bilden syns tydligare.

Dra reglaget åt vänster för att jämna ut bilden eller åt höger för att göra bilden skarpare.

Automatisk antiflimmer

Viss artificiell belysning, till exempel lysrör, kan få videon att flimra. Som standard identifierar kameran automatiskt flimrande lampor i miljön och minimerar flimrets påverkan på bildkvaliteten.

Om standardautoläget inte eliminerar flimmer, stäng av strömbrytaren och försök med de tillgängliga alternativen för att optimera bildkvaliteten.

Standard: På

Alternativ för manuellt läge: 50 Hz, 60 Hz

Innan du börjar

  • Installera Cisco Accessory Hub skrivbordsappen på datorn.

  • Öppna kamerans slutare. Du kan inte ändra inställningarna med slutaren stängd.

1

Öppna skrivbordsappen Cisco Accessory Hub.

2

Klicka på kameran på fliken Tillbehör för att öppna tillbehörsinställningarna.

3

Gå till fliken Bildinställningar och konfigurera inställningarna efter behov:

4

(Valfritt) Om du vill återställa all anpassning på fliken Bildinställningar till standardinställningarna klickar du på Återställ .