Din Cisco Desk Camera är utformad för att fungera som den ska. Du kan även justera bild inställningarna så att de uppfyller din nätverks-eller video bilds krav.


 

På grund av begränsningarna i macOS återställs kamera inställningarna till standardvärdet om du ansluter kameran med appen Kamera stängd. Låt kameraappen vara öppen om du vill behålla dina inställningar när du återansluter kameran.

Tabell 1. Parametrarna för bild inställningar

Parameter

Beskrivning

Inställningarna

Välj ett förval i den nedrullningsbara listan eller anpassa inställningarna.

Du kan inte ändra inställningarna för kontrast och mättnad när du använder ett förval. Om du vill anpassa inställningarna väljer du anpassad i den nedrullningsbara listan.

Standard: Natur (standard)

Alternativ Natur (standard), livfulla, anpassade

Kontrast

Justera kontrastvärdet om det behövs för att förbättra bildskärpan.

Dra reglaget åt vänster för att minska kontrasten eller åt höger för att öka kontrasten.

Mättnad

En korrekt mättnad gör bilden mer levande.

Dra reglaget åt vänster eller höger för att ange önskad färgton.

Autofocus

Aktiverar eller inaktiverar autofokus.

I autofokusläget justerar kameran objektivet för att fokusera på motivet i kameravyn.

Om autofocus-läget är inaktiverat kan du justera fokus manuellt. Dra reglaget åt vänster för att få objektivet att fokusera närmare och åt höger för att fokusera längre bort.

Standard: På

Automatisk vitbalans

Aktiverar eller inaktiverar automatisk vitbalans.

När autoläget är inaktiverat undersöker kameran belysningsförhållandena och avgör vilka färger som ska återges i bilden.

När det automatiska läget är inaktiverat kan du använda reglaget till att justera vitbalansen manuellt för att återge avsedda färger.

Standard: På

Ljusstyrka

Justera inställningen för ljus styrkan när bilden får under exponering eller överexponering.

Dra reglaget åt vänster för att minska ljusstyrkan eller åt höger för att öka ljusstyrkan.

Skärpa

Justerar skärpenivån. En lämplig skärpenivå gör att detaljer i bilden syns tydligare.

Dra reglaget åt vänster för att jämna ut bilden eller åt höger för att göra bilden skarpare.

Automatisk kant flimr

Viss artificiell belysning, till exempel lysrör, kan få videon att flimra. Som standard identifierar kameran automatiskt flimrande lampor i miljön och minimerar flimrets påverkan på bildkvaliteten.

Om det automatiska läget inte eliminerar flimrarna stänger du av växeln och provar med de tillgängliga alternativen för att optimera bild kvaliteten.

Standard: På

Alternativ för manuellt läge: 50 Hz, 60 Hz

Innan du börjar

  • Installera appen Cisco Desk Camera på datorn.

  • Öppna kamerans slutare. Du kan inte ändra inställningarna med slutaren stängd.

1

Öppna appen Cisco Desk Camera.

2

Gå till fliken bild inställningar och konfigurera följande inställningar efter behov:

3

Mjuk Om du vill återställa all anpassning på fliken bild inställningar till standardvärdena klickar du på Återställ.