Innan du börjar

Kontrollera att systemet som du ringer har stöd för kontroll av en bortre kamera (FECC). (Se dokumentationen för varje enhet.) Din videokonferensadministratör måste aktivera funktionen.

Du behöver också vara i softphone-läge, vilket betyder att du har valt Använd min dator för samtal i ditt hubbfönster.

1

När du har påbörjat ett videosamtal väljer du ikonen Visa kontroll av bortre kamera.

2

Använd panorerings-, vinklings- och zoomknappen för att kontrollera samtalet.

  • Vid direktsamtal till enheter använder du kontrollerna för att panorera åt vänster eller höger, vinkla uppåt eller nedåt och zooma in och ut på kameran.
  • Vid samtal till bryggor använder du kontrollerna för att välja konferens-layouten som du vill använda.

Du kan även använda följande kortkommandon för att styra kameran manuellt:

Alternativ Beskrivning
Vinkla uppåt

Uppåtpil-tangenten

Vinkla nedåt

Nedåtpil-tangenten

Panorera vänster

Vänsterpil-tangenten

Panorera höger

Högerpil-tangenten

Zooma in

Plustecken (Shift + tangenten lika med)

Zooma ut

Minusteckentangenten

Innan du börjar

Kontrollera att systemet som du ringer har stöd för kontroll av en bortre kamera (FECC). (Se dokumentationen för varje enhet.) Din videokonferensadministratör måste aktivera funktionen.

1

När du har påbörjat ett videosamtal väljer du ikonen Visa kontroll av bortre kamera.

2

Använd panorerings-, vinklings- och zoomknappen för att kontrollera samtalet.

  • Vid direktsamtal till enheter använder du kontrollerna för att panorera åt vänster eller höger, vinkla uppåt eller nedåt och zooma in och ut på kameran.
  • Vid samtal till bryggor använder du kontrollerna för att välja konferens-layouten som du vill använda.

Du kan även använda följande kortkommandon för att styra kameran manuellt:

Alternativ Beskrivning
Vinkla uppåt

Uppåtpil-tangenten

Vinkla nedåt

Nedåtpil-tangenten

Panorera vänster

Vänsterpil-tangenten

Panorera höger

Högerpil-tangenten

Zooma in

Plustecken-tangenten

Zooma ut

Minusteckentangenten

Innan du börjar

Kontrollera att systemet som du ringer har stöd för kontroll av en bortre kamera (FECC). (Se dokumentationen för varje enhet.) Din videokonferensadministratör måste aktivera funktionen.

1

När du har påbörjat ett videosamtal väljer du ikonen Visa kontroll av bortre kamera.

2

Använd panorerings-, vinklings- och zoomknappen för att kontrollera samtalet.

  • Vid direktsamtal till enheter använder du kontrollerna för att panorera åt vänster eller höger, vinkla uppåt eller nedåt och zooma in och ut på kameran.

  • Vid samtal till bryggor använder du kontrollerna för att välja konferens-layouten som du vill använda.

Du kan även använda följande kortkommandon för att styra kameran manuellt:

Alternativ

Beskrivning

Vinkla uppåt

Uppåtpil-tangenten

Vinkla nedåt

Nedåtpil-tangenten

Panorera vänster

Vänsterpil-tangenten

Panorera höger

Högerpil-tangenten

Zooma in

Plustecknet

Zooma ut

Minustecknet

Innan du börjar

Kontrollera att systemet som du ringer har stöd för kontroll av en bortre kamera (FECC). (Se dokumentationen för varje enhet.) Din videokonferensadministratör måste aktivera funktionen.

1

När du har påbörjat ett videosamtal väljer du ikonen Visa kontroll av bortre kamera.

2

Använd panorerings-, vinklings- och zoomknappen för att kontrollera samtalet.

  • Vid direktsamtal till enheter använder du kontrollerna för att panorera åt vänster eller höger, vinkla uppåt eller nedåt och zooma in och ut på kameran.

  • Vid samtal till bryggor använder du kontrollerna för att välja konferens-layouten som du vill använda.

Du kan även använda följande kortkommandon för att styra kameran manuellt:

Alternativ

Beskrivning

Vinkla uppåt

Uppåtpil-tangenten

Vinkla nedåt

Nedåtpil-tangenten

Panorera vänster

Vänsterpil-tangenten

Panorera höger

Högerpil-tangenten

Zooma in

Plustecknet

Zooma ut

Minustecknet