Nahrajte profilový obrázek.

Pro obrázek můžete použít mnoho běžných grafických formátů: .jpg, .png, .gif nebo .bmp. Nebo pomocí fotoaparátu na telefonu pořiďte rychlé selfie.

Soubor musí mít velikost menší než 10 MB na počítači a 1 MB na mobilním zařízení a v ideálním případě by se měl jednat o čtvercový obrázek. Aplikace Webex změní velikost souboru pro použití v aplikaci Webex .

Pokud se váš obrázek nemění, důvodem může být velikost souboru. Nebo může být obrázek nastaven prostřednictvím adresáře organizací a budete muset požádat správce, aby nastavení změnil.

Pokud jiní lidé váš změněný obrázek neuvidí, je to pravděpodobně způsobeno místním ukládáním do mezipaměti v jejich aplikacích. Může trvat až čtyři hodiny, než se změna projeví ostatním uživatelům.

V závislosti na nastavení správce můžete po přidání profilového obrázku obrázek odebrat. Pokud ne, můžete nahradit pouze svůj profilový obrázek. Další informace naleznete zde Aplikace Webex| Odeberte svůj profilový obrázek .

1

V záhlaví aplikace klikněte na svůj profil.

Pokud jste ještě nepřidali žádný obrázek, vaše iniciály uvidíte v kruhu.

2

Klikněte Upravit profil a přejděte na Obrázek profilu části.

3

Klikněte Nahrát obrázek a vyhledejte obrázek k nahrání.

Pokud již máte profilový obrázek, klikněte Změnit obrázek pro změnu aktuálního obrázku.

4

Po provedení změn klikněte na možnost Uložit .

1

V záhlaví aplikace klepněte na svůj profil.

Pokud jste ještě nepřidali žádný obrázek, vaše iniciály uvidíte v kruhu.

2

Klepněte na Profil a potom klepněte na .

3

Klepněte na Změnit obrázek a potom vyberte z následujících možností:

  • Pořídit fotografii chcete-li pořídit snímek
  • Vyberte možnost Stávající fotografie vyberte stávající obrázek

Může být nutné nejprve povolit aplikaci Webex přístup k svým obrázkům.

4

Klepněte na Uložit.


 

Po nahrání profilového obrázku jej lze pouze nahradit jiným obrázkem.

1

V záhlaví aplikace klepněte na svůj profil.

Pokud jste ještě nepřidali žádný obrázek, vaše iniciály uvidíte v kruhu.

2

Klepněte na Profil a potom klepněte na .

3

Klepněte na Změnit obrázek a pořiďte fotografii nebo vyberte obrázek, který chcete použít. Může být nutné nejprve povolit aplikaci Webex přístup k obrázkům.

4

Po dokončení výběru klepněte na , upravte oříznutí obrázku a klepněte na Nastavit avatar .


 

Po nahrání profilového obrázku jej lze pouze nahradit jiným obrázkem.

1

V záhlaví aplikace klikněte na svůj profil.

Pokud jste ještě nepřidali žádný obrázek, vaše iniciály uvidíte v kruhu.

2

Klikněte na větší profilový obrázek, vyhledejte obrázek k odeslání a klikněte na Otevřít.


 

Po nahrání profilového obrázku jej lze pouze nahradit jiným obrázkem.