Otpremite sliku profila.

Za sliku možete da koristite mnogo uobičajenih grafičkih formata: .jpg, .png, .gif ili .bmp. A možete i da snimite brzi selfi pomoću kamere na telefonu.

Datoteka mora biti manja od 10 MB za radnu površinu i 1 MB za mobilni telefon i idealno treba da bude kvadratna slika. Webex aplikaciju sva veličina datoteke koristi u Webex aplikaciji.

Ako se vaša slika ne promeni za vas, to može biti veličina datoteke. Ili će vaša slika biti podešena putem direktorijuma organizacija i moraćete da se obratite administratoru da biste je promenili.

Ako drugi ljudi ne vide vašu promenjenu sliku, verovatno se presliša na lokalno keširanje u njihovim aplikacijama, promena može potrajati i do četiri sata da se prikaže drugim korisnicima.

U zavisnosti od postavki administratora, nakon što dodate sliku profila, možete je ukloniti. Ako niste, možete samo da zamenite sliku profila. Više informacija potražite u Webex aplikacije Uklanjanje | slike profila.

1

Kliknite na profil u zaglavlju aplikacije.

Ako već niste dodali sliku, videćete svoje inicijale u krugu.

2

Kliknite na "Uredi profil", a zatim idite na odeljak Slika profila .

3

Kliknite na Otpremi sliku da biste potražili sliku za otpremanje.

Ako već imate sliku profila, kliknite na Dugme "Promeni sliku" da biste promenili trenutnu sliku.

4

Kada izvršite promene, kliknite na dugme Sačuvaj.

1

Dodirnite svoj profil u zaglavlju aplikacije.

Ako već niste dodali sliku, videćete svoje inicijale u krugu.

2

Dodirnite Profil , a zatim dodirnite .

3

Dodirnite Promeni sliku, a zatim izaberite sledeće:

  • Snimite fotografiju da biste se slikali
  • Odaberite postojeću fotografiju da biste izabrali postojeću sliku

Možda ćete prvo morati da Webex pristup vašim slikama.

4

Dodirnite Sačuvaj.


 

Nakon što otpremite sliku profila, ona se može zameniti samo drugom slikom.

1

Dodirnite svoj profil u zaglavlju aplikacije.

Ako već niste dodali sliku, videćete svoje inicijale u krugu.

2

Dodirnite Profil , a zatim dodirnite .

3

Dodirnite Promeni sliku, a zatim snimite fotografiju ili odaberite sliku koju želite da koristite. Možda ćete prvo morati da date Webex aplikaciji pristup slikama.

4

Kada izvršite izbor, dodirnite , podesite irez za svoju sliku, a zatim dodirnite Podesi avatar.


 

Nakon što otpremite sliku profila, ona se može zameniti samo drugom slikom.

1

Kliknite na profil u zaglavlju aplikacije.

Ako već niste dodali sliku, videćete svoje inicijale u krugu.

2

Kliknite na veću sliku profila, potražite sliku da biste je otpremili, kliknite na "Otvori ".


 

Nakon što otpremite sliku profila, ona se može zameniti samo drugom slikom.