Typer av samtal i Webex

Vilka samtalsalternativ som är tillgängliga för dig beror på ditt konto:

 • Webex-samtal

  Du kan ringa den här typen av samtal om administratören inte har konfigurerat ditt konto med samtalsfunktioner. I den här konfigurationen kan du bara ringa någon annan iWebex, inte någon annans telefonnummer.

 • Grundläggande samtal till telefonnummer

  Din organisation kan konfigurera ditt konto så att du kan ringa personer på deras arbets- eller mobilnummer.

Mer information finns i Samtalsbeteende i Cisco Webex.

Typer av enheter

Det finns olika typer av enheter som du kan använda med Webex och dessa enheter erbjuder olika samtalsupplevelser:

 • Personliga enheter– Det här kan vara din skrivbordstelefon eller så har du en personlig Cisco DX-enhet.

  När du är ansluten till en personlig enhet kan du ringa och besvara både Webex-samtal och grundläggande samtal till telefonnummer.

 • Enheter i närheten– Detta kan vara en närliggande Webex-enhet på ditt kontor eller i ett mötesrum. Dessa enheter kan vara antingen lokala eller molnenheter. Båda typer av enheter ser likadana ut, men du kan göra olika saker med dem.

  • Lokala enheter – Du kan endast ansluta till en lokal enhet med hjälp av ultraljud för mer information, se Anslut automatiskt till en Cisco Webex-enhet från Cisco Webex. När du är ansluten till en lokal enhet för samtal kan du göra följande:

   • Ring ett Webex-samtal med den anslutna enheten.

   • Besvara ett Webex-samtal med Webex-appen, din anslutna enhet används inte.

   • Ring ett grundläggande samtal till telefonnummer med den anslutna enheten.

   • Svara på ett enkelt samtal från telefonnummer med Webex-appen så används inte den anslutna enheten.

  • Cloud-enheter – Du kan också ansluta automatiskt med ultraljud, och dessutom kan du hitta och ansluta till en molnenhet, för mer information, se Hitta och anslut till närliggande Cisco Webex-enheter från Cisco Webex.

   När du är ansluten till en molnenhet för samtal kan du göra följande:

   • Ring ett Webex-samtal med den anslutna enheten.

   • Svara på ett Webex-samtal med den anslutna enheten.

   • Ring ett grundläggande samtal till telefonnummer med den anslutna enheten. [hybridplats]

   • Svara på ett enkelt samtal från telefonnummer med Webex-appen så används inte den anslutna enheten.