Beskrivning av supporten för Cisco Webex Meetings-integreringen till Workplace by Facebook

Beskrivning av supporten för Cisco Webex Meetings-integreringen till Workplace by Facebook

Vad har Webex för stöd för Cisco Webex Meetings-integreringen till Workplace by Facebook?

Vem kontaktar jag angående ett problem med Cisco Webex Meetings-integreringen till Workplace by Facebook?

Obs! Workplace by Facebook flyttas från facebook.com till workplace.com den 25 mars 2019. URL:en för åtkomst till Workplace ändras från company.facebook.com till company.workplace.com. Användare som går till den gamla URL:en kommer att omdirigeras till den nya URL:en för att det ska bli möjligt i framtiden.

I den här artikeln beskrivs den support som tillhandahålls av Cisco eller en partner för Cisco Webex Meetings med Workplace by Facebook.

Beskrivning av support:
 

Kontakta Webex-supporten förKontakta Workplace by Facebook-supporten för
  • Användbarhet/anvisningar/frågor angående Webex
  • Användbarhet/anvisningar/frågor angående Webex-integreringen till Workplace by Facebook
  • Anslutningsproblem som gäller Webex-integreringen till Workplace by Facebook
  • Fel hos Webex-integreringen till Workplace by Facebook när appen läggs till eller används
  • Det går inte att starta eller ansluta till ett Webex-möte
  • Problem under Webex-möten
Kontakta Webex-supporten genom att följa stegen som beskrivs i: WBX162 – Hur kontaktar jag Webex kundtjänst eller tekniska support?
  • Inloggnings-/autentiseringsproblem för Workplace by Facebook
  • Anslutningsproblem gällande appen Workplace by Facebook
  • Frågor gällande användningen av Workplace by Facebook
Kontakta Workplace by Facebook med någon av metoderna som beskrivs i: https://www.workplace.com/help/work/1758078247807059

Var den här artikeln användbar?