Beskrivning av supporten för Cisco Webex Meetings-integreringen till Workplace by Facebook

Beskrivning av supporten för Cisco Webex Meetings-integreringen till Workplace by Facebook

Vad har Webex för stöd för Cisco Webex Meetings-integreringen till Workplace by Facebook?

Vem kontaktar jag angående ett problem med Cisco Webex Meetings-integreringen till Workplace by Facebook?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.

I den här artikeln beskrivs den support som tillhandahålls av Cisco eller en partner för Cisco Webex Meetings-integreringen till Workplace by Facebook.

Beskrivning av support:
 

Kontakta Webex-supporten förKontakta Workplace by Facebook-supporten för
  • Användbarhet/anvisningar/frågor angående Webex
  • Användbarhet/anvisningar/frågor angående Webex-integreringen till Workplace by Facebook
  • Anslutningsproblem som gäller Webex-integreringen till Workplace by Facebook
  • Fel hos Webex-integreringen till Workplace by Facebook när appen läggs till eller används
  • Det går inte att starta eller ansluta till ett Webex-möte
  • Problem under Webex-möten
Du kan kontakta Webex-supporten genom att följa stegen som beskrivs i: WBX162 – Hur kontaktar jag Webex kundtjänst eller tekniska support?
  • ​Inloggnings-/autentiseringsproblem för Workplace by Facebook
  • Anslutningsproblem gällande appen Workplace by Facebook
  • Frågor gällande användningen av Workplace by Facebook
Du kan kontakta Workplace by Facebook med någon av metoderna som beskrivs på: https://www.facebook.com/help/work/649084085238527/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Workplace

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar
Relaterade artiklar uppåtpil expanderat