Felsöka Webex meddelandeutrymmen

Felsöka Webex meddelandeutrymmen.

De visuella ändringarna visas inte i ett Webex-meddelandeutrymme.

Utrymmesmoderatorer kan välja att aktivera meddelandeläget, vilket omedelbart ändrar utrymmet för att begränsa skapandet av nytt innehåll till moderatorer.
Alla andra mötesdeltagare får endast använda innehållet. Moderatorer kan välja att inaktivera detta läge så att utrymmet återgår till vanlig användning.

Nytt innehåll inkluderar men är inte begränsat till:
  • Publicera meddelanden
  • Publicera filer
  • Skapa whiteboardtavlor
  • Schemalägga möten
  • Starta samtal
  • Bind till en Webex Board

Lösning:
  • Om klienten är föråldrad kommer visuella modifieringar kanske inte att ses och felvarningar som skapas är icke-beskrivande. Bästa praxis är att uppdatera till den senaste klientversionen.
  • Stöd för utvecklar-API:er pågår och kommer inom kort att följa versionen av denna funktion. Detta kan resultera i ett kort fönster som bibehåller möjligheten att meddela-läget via API:er för att skapa nytt innehåll som deltagare.
  • Bottar och integreringar som är avsedda för utrymmesmoderatorer har samma privilegier att skapa nytt innehåll som andra utrymmesmoderatorer

Var den här artikeln användbar?