Inbäddad Video är saknas eller visar en svart skärm efter konvertering från. ARF till. WMV

Inbäddad video saknas eller visar en svart skärm efter konvertering från. ARF till. WMV.

Det går inte att visa en Webex-inspelningsfil efter konvertering till. WMV.


Lösning:

För att kunna konvertera en. ARF till. WMV med inbäddad video, måste du inaktivera videoacceleration i Windows Media Player:

  1. Klicka på Starta, Välj Program, välj sedan Windows Media Player.
  2. Högerklicka på den översta raden i fönstret och välj Verktyg, välj sedan Alternativ.
  3. Klicka på den Prestanda fliken.
  4. Flytta till Videoacceleration skjutreglaget till ingen eller avmarkera Aktivera DirectX videoacceleration för WMV-filer.
  5. Klicka på Okej, sedan Stäng och starta om spelaren.

Var den här artikeln användbar?