Cisco Systems och Digital River

För att använda användare över hela världen använder vi två återförsäljare för att faktureraWebexKonton: Cisco Systems och Digital River. Den här artikeln innehåller fakturaexempel som hjälper dig att förstå dina månatliga avgifter.

Hämta din senaste faktura

Gå till: Kontohantering > fliken Fakturering och klicka på bredvid den faktura du vill hämta.

Denna faktura är ett exempel på en prenumeration med Meet + Call-planen och viss användning av internationella samtal.WebexHa mötesplaner ochWebexSamtalsplaner specificeras och debiteras separat.

  • 1: Träffas abonnemangslicenser – debiteras kortet som är inladdat av Cisco Webex eller Cisco Systems.

  • 2: Licenser för samtalsplan och internationella samtal – debiterat kortet som är inf?llet av BroadSoft Adaption LLC.

    Tjänsteinformation inkluderar avgifter för utgående samtal abonnemang3, telefonnummer4 och användning av internationella samtal5. Fakturor inkluderar även tillämpliga avgifter och skatter, information om samtalsaktivitet och användningsavgifter för internationella samtal (om tillämpligt). Det tillkommer ingen extra kostnad för portering av telefonnumren.


     

    Objekt 1–4 är förbetalda tjänster. Avgifter för internationella samtal debiteras efter användning.

Denna faktura är ett exempel på en prenumeration på en startplan i en månatlig faktureringscykel. Det är en förbetald debitering som gör det möjligt för kunden att använda premiumMeetingsför nästa månad.