Mina anteckningar visas i mötet när jag delar en presentation

Mina anteckningar visas i mötet när jag delar en presentation.

Presentations anteckningarna visas för deltagarna i mötet.

Mina anteckningar visas för deltagarna när de delar en sammanträds fil.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.


Orsak:
det här är en begränsning i presentationen som "skrivs" i Mötes hanteraren med WebEx Document Loader-skrivaren.

Lösning:

När en sammanfattande presentation delas via en presentation eller dokument delning eller fil delning kommer presentations anteckningarna att visas.

Men här nedanför följer en lösning:

  1. I presentationen går du till Visa > Dölj presentatörer.
  2. I WebEx-mötet går du till dela >- program.
  3. Välj programmet för att gå med i presentationen.

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar
arrow up