Hur skaffar jag ett X.509-certifikat för enkel inloggning (SSO)?

X.509-certifikatdata finns i metadatafilen (XML). Det här är värdet i ds:X509-certifikatet

Hur skaffar jag ett X.509-certifikat för enkel inloggning (SSO)?

Hur skapar jag en X.509 .CER-fil för SSO?

Hur genererar jag ett X.509-certifikat?

Var hittar jag information om mitt X.509-certifikat?Lösning:

X.509-certifikatdata finns i metadatafilen (XML). Det här är värdet i taggen ds:X509-certifikatet.

Gör så här för att generera ett X.509-certifikat manuellt:

 1. Logga in på WebEx Org Admin-verktyget. (https://www.webex.com/go/connectadmin)
 2. Gå till fliken Konfiguration.
 3. Klicka på länken Säkerhetsinställningar till vänster på sidan.
 4. Klicka på Certifikathantering för WebEx.
   
  Dialogrutan Certifikathantering för WebEx som innehåller genererade Cisco WebEx-certifikat visas:

   
 5. Klicka på Generera nytt certifikat om du vill generera ett nytt certifikat. Ett nytt certifikat genereras i regel när det befintliga certifikatet är på väg att upphöra.
 6. Ange följande information i dialogrutan Certifikathantering för WebEx:
   
  FältBeskrivning
  Alias Ett alias som identifierar WebEx-certifikatet.
  GilDet antal dagar som WebEx-certifikatet är giltigt. Ett WebEx-certifikatet är giltigt
  i minst 90 dagar och högst 3 652 dagar.

   
 7. Klicka på länken om du vill ha ett certifikatalias för visning av fullständig information om det genererade certifikatet.
 8. På skärmen för det genererade certifikatet klickar du på
  • Ta bort: för att ta bort certifikatet. Aktiva certifikat kan inte tas bort.
  • Exportera: för att exportera certifikatet som en .CER-fil till din dator.
    
 9. Klicka på Stäng för att återvända till skärmen Certifikathantering för WebEx.
 10. Välj alternativet Aktiv för att använda detta (nyligen genererade) WebEx-certifikat som aktivt certifikat för autentisering vid enkel inloggning.
 11. Klicka på Spara för att spara ändringarna i WebEx-certifikatet och återvända till Alternativ-skärmen för enkel inloggning.

Var den här artikeln användbar?