Hur lägger jag till anpassade emojis i Cisco Jabber för Windows?

Endast organisationens administratör

Hur lägger jag till anpassade uttryckssymboler med Cisco Jabber för Windows?

Hur skapar jag anpassade uttryckssymboler i Cisco Jabber för Windows?

Kan jag använda anpassade uttryckssymboler i Cisco Jabber för Windows?


Lösning:

Endast organisationens administratör

Du kan lägga till anpassade uttryckssymboler i Cisco Jabber för Windows genom att skapa definitioner av uttryckssymbolerna i en XML-fil och spara den i filsystemet. Du får bästa möjliga resultat om dina anpassade uttryckssymboler följer de här riktlinjerna:

 • Mått: 17 x 17 pixlar
 • Transparent bakgrund
 • Filformatet PNG
 • RGB-färger

Följ stegen nedan om du vill lägga till anpassade uttryckssymboler:

 1. Skapa en fil med namnet emoticonDefs.xml i en textredigerare.
 2. Ange definitionerna av uttryckssymbolerna i emoticonDefs.xml.
  Obs! I Definitioner av uttryckssymboler kan du läsa mer om strukturen och vilka parametrar som är tillgängliga i emoticonDefs.xml.
 3. Spara och stäng emoticonDefs.xml.
 4. Spara emoticonDefs.xml i rätt katalog i filsystemet.
  Obs! Cisco Jabber för Windows laddar definitioner av uttryckssymboler från följande kataloger i filsystemet:
  • Program Files\Cisco Systems\Cisco Jabber\Emoticons
   • Den här mappen innehåller standarduttryckssymbolerna för Cisco Jabber för Windows och standardversionen av emoticonDefs.xml.
  • Program Files\Cisco Systems\Cisco Jabber\CustomEmoticons
   • Den här mappen är inte en standardmapp. Administratörer kan skapa den här mappen i syfte att lagra anpassade definitioner av uttryckssymboler som ska finnas med i organisationens distributioner.
   • De uttryckssymboler du definierar i mappen CustomEmoticons har företräde framför definitioner av uttryckssymboler i standardmappen Emoticons.
  • %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Cisco\Unified Communications\Jabber\CSF\CustomEmoticons
   • Den här mappen innehåller anpassade definitioner av uttryckssymboler för enskilda instanser av Cisco Jabber för Windows.
   • De uttryckssymboler du definierar i den här katalogen har företräde framför definitioner av uttryckssymboler i mappen CustomEmoticons i installationskatalogen.
 5. Starta om Cisco Jabber för Windows.


Obs! Anpassade definitioner av uttryckssymboler är bara tillgängliga för användare om de har definierats lokalt i emoticonDefs.xml. Om du skickar anpassade uttryckssymboler till användare som inte har samma uttryckssymboler ser de standardtangenterna, inte ikonerna. Exempel:

 • Användare A definierar en anpassad uttryckssymbol i emoticonDefs.xml. Den anpassade uttryckssymbolen finns bara i användare A:s lokala filsystem.
 • Användare A skickar den anpassade uttryckssymbolen till användare B.
 • Användare B tar bara emot standardtangenten för den anpassade uttryckssymbolen. Användare B tar inte emot ikonen.

Definitioner av uttryckssymboler

Cisco Jabber för Windows laddar definitioner av uttryckssymboler från emoticonDefs.xml.  Följande XML-stycke visar strukturen i definitionsfilen för uttryckssymboler:

<emoticons>
 <emoticon defaultKey=" image=" text=" order=" hidden=">
  <alt></alt>
 </emoticon>
</emoticons>

Följande tabell beskriver elementen och attributen som används till att definiera anpassade uttryckssymboler:

 

Element eller attributBeskrivning
emoticonsDet här elementet innehåller alla definitioner av uttryckssymboler.
emoticonDet här elementet innehåller definitionen av en uttryckssymbol.
defaultKey

Det här attributet definierar standardkombinationen av tangenter som återger uttryckssymbolen.
Ange valfri tangentkombination som värde.
Ange valfri tangentkombination som värde.
defaultKey är ett attribut för elementet emoticon.

image

Det här attributet anger filnamnet för bilden av uttryckssymbolen.
Ange uttryckssymbolens filnamn som värde.
Bilden med uttryckssymbolen måste finnas i samma katalog som emoticonDefs.xml.
Det här attributet är obligatoriskt.
Cisco Jabber för Windows har stöd för alla ikoner som kan återges i Internet Explorer, till exempel i formaten .jpeg, .png och .gif.
image är ett attribut för elementet emoticon.

textDet här attributet definierar den beskrivande text som visas i dialogrutan Infoga uttryckssymbol.
Ange valfri sträng med Unicode-tecken.
Det här attributet är valfritt.
text är ett attribut för elementet emoticon.
orderDet här attributet definierar i vilken ordning uttryckssymbolerna visas i dialogrutan Infoga uttryckssymbol.
Ange ett ordningstal från 1 som värde.
order är ett attribut för elementet emoticon.
Det här attributet är obligatoriskt. Om värdet för hidden är true har den här parametern dock ingen effekt.
hidden

Det här attributet anger om uttryckssymbolen visas i dialogrutan Infoga uttryckssymbol.
Ange något av följande som värde:

true

 • Anger att uttryckssymbolen inte ska visas i dialogrutan Infoga uttryckssymbol. Användare måste trycka på tangentkombinationen för att återge uttryckssymbolen.

false

 • Anger att uttryckssymbolen ska visas i dialogrutan Infoga uttryckssymbol. Användare kan välja uttryckssymbolen i dialogrutan Infoga uttryckssymbol eller trycka på tangentkombination för att återge uttryckssymbolen. Det här är standardvärdet.
altMed det här elementet kan du mappa tangentkombinationer till uttryckssymboler.
Ange valfri tangentkombination som värde.
Om värdet för defaultKey till exempel är :) kan du ange :-) som värde för alt så att båda tangentkombinationerna återger samma uttryckssymbol.
Det här elementet är valfritt.

 

­

Var den här artikeln användbar?
Relaterade artiklar