Windows için Cisco Jabber ile Özel Duygu İfadeleri Nasıl Eklerim?

Yalnızca Kurum Yöneticisi

Windows için Cisco Jabber ile Özel Duygu İfadeleri nasıl eklerim?

Windows için Cisco Jabber'da Özel Duygu İfadeleri nasıl oluştururum?

Windows için Cisco Jabber ile Özel Duygu İfadeleri alabilir miyim?


Çözüm:

Yalnızca Kurum Yöneticisi

Bir XML dosyasında duygu ifadesi tanımları oluşturup bunu dosya sistemine kaydederek Windows için Cisco Jabber'a özel duygu ifadeleri ekleyebilirsiniz. En iyi sonuçları elde etmek için özel duygu ifadeleriniz aşağıdaki talimatlara uygun olmalıdır:

 • Boyutlar: 17 x 17 piksel
 • Saydam arka plan
 • PNG dosya biçimi
 • RGB renkleri

Özel Duygu İfadeleri eklemek için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Herhangi bir metin düzenleyicisi ile emoticonDefs.xml adında bir dosya oluşturun.
 2. Duygu ifadesi tanımlarını uygun şekilde emoticonDefs.xml içerisine girin.
  Not: emoticonDefs.xml için yapılar ve uygun parametrelere ilişkin daha fazla bilgi almak üzere Duygu İfadesi Tanımları bölümüne bakın.
 3. emoticonDefs.xml dosyasını kaydedin ve kapatın.
 4. emoticonDefs.xml dosyasını, dosya sistemindeki uygun dizine kaydedin.
  Not: Windows için Cisco Jabber, dosya sistemindeki aşağıdaki dizinlerden duygu ifadesi tanımlarını yükler:
  • Program Files\Cisco Systems\Cisco Jabber\Emoticons
   • Bu klasör, Windows için Cisco Jabber için varsayılan duygu ifadelerini ve varsayılan emoticonDefs.xml dosyalarını barındırır.
  • Program Files\Cisco Systems\Cisco Jabber\CustomEmoticons
   • Bu klasör varsayılan olarak mevcut değildir. Yöneticiler, bu klasörü kuruluş dağıtımlarına dahil etmek üzere özel duygu ifadesi tanımları içerecek şekilde oluşturabilir.
   • CustomEmoticons klasöründe tanımladığınız duygu ifadeleri, varsayılan Duygu İfadeleri klasöründeki duygu ifadesi tanımlarından daha önceliklidir.
  • %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Cisco\Unified Communications\Jabber\CSF\CustomEmoticons
   • Bu klasör, Windows için Cisco Jabber'ın tek tek örnekleri için özel duygu ifadesi tanımları içerir.
   • Bu dizinde tanımladığınız duygu ifadeleri, yükleme dizinindeki CustomEMoticons klasöründeki duygu ifadesi tanımlarından daha önceliklidir.
 5. Windows için Cisco Jabber'ı yeniden başlatın.


Not: Özel duygu ifadesi tanımları, yalnızca emoticonDefs.xml dosyasında yerel olarak tanımlanmışsa kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Aynı duygu ifadesi tanımlarına sahip olmayan kullanıcılara özel duygu ifadeleri gönderirseniz, bu kullanıcılar simgeleri değil varsayılan tuşları alır; örneğin:

 • Kullanıcı A emoticonDefs.xml içinde özel bir duygu ifadesi tanımlar. Özel duygu ifadesi tanımı yalnızca Kullanıcı A'nın yerel dosya sisteminde bulunur.
 • Kullanıcı A, bu özel duygu ifadesini Kullanıcı B'ye gönderir.
 • Kullanıcı B, özel duygu ifadesi için yalnızca varsayılan tuşu alır. Kullanıcı B, simgeyi almaz.

Duygu İfadesi Tanımları

Windows için Cisco Jabber, emoticonDefs.xml dosyasından duygu ifadesi tanımlarını yükler.  Aşağıdaki XML kod parçacığı, duygu ifadesi tanımları dosyasının temel yapısını gösterir:

<emoticons>
 <emoticon defaultKey=" image=" text=" order=" hidden=">
  <alt></alt>
 </emoticon>
</emoticons>

Aşağıdaki tabloda özel duygu ifadelerinin tanımlanmasına yönelik öğeler ve öznitelikler açıklanmaktadır:

 

Öğe veya öznitelikAçıklama
duygu ifadeleriBu öğe tüm duygu ifadesi tanımlarını içerir.
duygu ifadesiBu öğe bir duygu ifadesi tanımını içerir.
defaultKey

Bu öznitelik, duygu ifadesini işleyen varsayılan tuş kombinasyonunu tanımlar.
Değer olarak herhangi bir tuş kombinasyonu belirtin.
Değer olarak herhangi bir tuş kombinasyonu belirtin.
defaultKey, duygu ifadesi öğesinin bir özniteliğidir.

image

Bu öznitelik, duygu ifadesi görüntüsünün dosya adını belirtir.
Değer olarak duygu ifadesinin dosya adını belirtin.
Duygu ifadesi görüntüsü, emoticonDefs.xml ile aynı dizinde olmalıdır.
Bu öznitelik gereklidir.
Windows için Cisco Jabber, Internet Explorer'ın işleyebildiği .jpeg, .png ve .gif de dahil olmak üzere tüm simgeleri destekler.
image, duygu ifadesi öğesinin bir özniteliğidir.

textBu öznitelik, Duygu İfadesi Ekle iletişim kutusunda görüntülenen açıklayıcı metni tanımlar.
Herhangi bir unicode karakter dizesi belirtin.
Bu öznitelik isteğe bağlıdır.
text, duygu ifadesi öğesinin bir özniteliğidir.
orderBu öznitelik, Duygu İfadesi Ekle iletişim kutusunda duygu ifadelerinin görüntüleneceği sırayı tanımlar.
Değer olarak 1'den başlayarak bir sıra sayısı belirtin.
order, duygu ifadesi öğesinin bir özniteliğidir.
Bu öznitelik gereklidir. Ancak, hidden değeri doğruysa bu parametre etkili olmaz.
hidden

Bu öznitelik, Duygu İfadesi Ekle iletişim kutusunda duygu ifadesinin görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir.
Değer olarak aşağıdakilerden birini belirtin:

true

 • Duygu İfadesi Ekle iletişim kutusunda duygu ifadesinin görüntülenmeyeceğini belirtir. Kullanıcılar, duygu ifadesini işlemek için tuş kombinasyonunu girmelidir.

false

 • Duygu İfadesi Ekle iletişim kutusunda duygu ifadesinin görüntüleneceğini belirtir. Kullanıcılar Duygu İfadesi Ekle iletişim kutusundan duygu ifadesini seçebilir veya duygu ifadesini işlemek için tuş kombinasyonunu girebilir. Bu, varsayılan değerdir.
altBu öğe, tuş kombinasyonlarını duygu ifadeleri ile eşleyebilmenizi sağlar.
Değer olarak herhangi bir tuş kombinasyonu belirtin.
Örneğin, defaultKey değeri :) ise, alt değeri olarak :-) belirtebilirsiniz; böylece her iki tuş kombinasyonu aynı ifadeyi işler.
Bu öğe isteğe bağlıdır.

 

­

Bu makale yararlı oldu mu?