Vilka är Webex-säkerhets faktorerna som skapar en robust programvara som en tjänst (SaaS)?

Vilka är webex-säkerhets faktorerna som skapar en robust programvara som en servicelösning (SaaS)?

Vilka mycket säkra funktioner ingår i Webex Meeting Center-upplevelsen?

Vilken är en allmän översikt över Webex Switched-arkitektur och datacenter?

Vilka säkerhetsrelaterade funktioner kan aktiveras via Webex webbplatsadministration?

Vilka säkerhetsalternativ kan väljas när jag schemalägger ett Webex-möte?

Lösning:

The Cisco Webex Cloud Infrastructure

Cisco Webex Meetings är en software-as-a-service (SaaS)-lösning som levereras via Cisco Webex Cloud, en mycket säker serviceplattform med branschledande prestanda, integrering, flexibilitet, skalbarhet och tillgänglighet. Cisco Webex Cloud erbjuder enkel distribution och leverans av program för att sänka den totala ägandekostnaden samtidigt som företagssäkerheten blir så hög som möjligt.

Switched Architecture

Cisco distribuerar ett globalt distribuerat dedikerat nätverk med växlar för möten med hög hastighet. Mötessessionsdata som härstammar från presentatörens dator och anländer till deltagarnas datorer växlas, aldrig permanent lagras, via Cisco Webex Cloud.

Datacenter

Cisco Webex Cloud är en kommunikationsinfrastruktur som är byggd för webbkommunikation i realtid. Webex-mötessessioner använder växlingsutrustning som finns i flera datacenter runt om i världen. Dessa datacenter är strategiska placeras nära större Internetåtkomstpunkter och använder dedikerade höghastighetsbandbredd för att dirigera trafik runt om i världen. Cisco har hela infrastrukturen inom Cisco Webex Cloud. Data inom USA ligger kvar inom USA och data inom Europa förblir i den europeiska regionen.
Dessutom använder Cisco platser där nätverkspunkt är närvarande (PoP) som underlättar stamnätsanslutningar, Internet peering, global webbplatsbackup och teknik för cachelagring som används för att förbättra slutanvändares prestanda och tillgänglighet. Ciscos personal finns tillgängliga dygnet runt, sju dagar i veckan, för säkerhetskontroll, drift och stöd för ändringshantering.

Översikt över den mycket säkra Webex-mötesupplevelsen

Webex-mötesupplevelsen inkluderar:

 • Konfiguration av möteswebbplats.
 • Säkerhetsalternativ för schemaläggning.
 • Alternativ för att starta och delta i ett Webex-möte.
 • Krypteringsteknik.
 • Transportskiktets säkerhet.
 • Brandväggskompatibilitet.
 • Datasekretess för möten.
 • Säkerhet under mötet.
 • Enkel inloggning.
 • Tredje part avk?rar (oberoende granskningar validerar Cisco Webex-säkerhet).

Andra säkerhetsrelaterade funktioner aktiverade via Webex webbplatsadministration:

 • Värden eller deltagarna kan välja att lagra sina namn och e-postadresser för att lättare kunna organisera eller ansluta till nya möten.
 • Värdar kan omtilldela inspelningar till andra värdar.
 • Webbplatsåtkomst kan begränsas genom att kräva autentisering för all åtkomst till värdar och deltagare. Autentisering kan krävas för åtkomst till all webbplatsinformation, t.ex. listade möten, samt för att få åtkomst till möten på webbplatsen.
 • Regler för starkt lösenord kan tillämpas på Webex Access Anywhere.
 • Alla möten kan vara ej upplistade.
 • Godkännande av begäran "Glömt lösenord?" kan krävas.
 • Kontolösenord kan behöva återställas i stället för att anges på uppdrag av en användare.

Säkerhetsalternativ för schemaläggning av Webex Meetings:

 • Enskilda värdar kan ges möjlighet att ange åtkomstsäkerhet för möten (inom parametrar som konfigurerats på webbplatsadministrationsnivå och som inte kan åsidosättas).
 • Ett möte kan vara olistat så att det inte visas i den synliga kalendern.
 • Deltagare kan tillåtas att delta i möten innan värden ansluter.
 • Deltagare kan få åtkomst till ljud innan värden deltar.
 • Endast deltagare med ett konto på Webex-webbplatsen kan tillåtas delta.
 • Information om telekonferensen kan visas i möten.
 • Möten kan avslutas automatiskt vid en konfigurerbar tid om endast en deltagare är kvar.
 • Deltagare kan behöva ange sin e-postadress när de deltar i möten

Mer information finns i Teknikdokument om webbkonferenser. Släpp loss kraften hos säkert samarbete i realtid: Cisco Webex Meetings tekniska information om säkerhet.

-

Var den här artikeln användbar?