Hur fastställs hälsningsfrasen/IVR-språket när jag får en återuppringning i ett Webex-möte?

Den här artikeln gäller för Webex-återuppringning i Webex Meetings, händelser och utbildningar.

Hur fastställs hälsningsfrasen/IVR-språket när jag får en återuppringning i ett Webex-möte?

Kan jag välja ett önskat återuppringningsspråk oavsett vilket land jag ringer från?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.

Inställningar för Språk under Webbplatsens egenskaper anger återuppringningsspråket. För hjälp med att ändra språk och nationella inställningar, se: WBX27140 – Hur ändrar en värd det primära språket som visas på dennes Webex-webbplats?

Om du inte hör hälsningsfrasen eller IVR på det språk som du har valt under Webbplatsens inställningar kontaktar du din kundframgångschef (CSM). Hjälp finns här: WBX15 – Hur kontaktar jag min kundframgångschef (CSM)?

Var den här artikeln användbar?