1

Klicka på din profilbild och välj sedan Inställningar > Video.

2

Markera kryssrutan Aktivera maskinvaruacceleration.

Om ditt system inte har stöd för den här funktionen visas inte den här kryssrutan.