1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie wybierz Ustawienia > Wideo.

2

Zaznacz pole wyboru Włącz przyspieszenie sprzętowe .

Jeśli Twój system nie obsługuje tej funkcji, nie zobaczysz tego pola wyboru.