Så här fungerar automatiskt skapade konton med SSO

All åtkomst till Webex-webbplatser, förutom gäståtkomsten, kräver ett Webex-konto (deltagar- eller värdkonto). Stöd för deltagarkonton är en tillvalsfunktion som måste vara tillhandahållen och aktiverad på din webbplats. När du aktiverar enkel inloggningsautentisering (SSO) kan du ange vilka domäner som du vill verifiera användare från. Mötesdeltagare som deltar från någon av dessa domäner dirigeras till SSO och måste ange giltiga inloggningsuppgifter. Mötesdeltagare som inte deltar från någon av dessa domäner är autentiseras inte, utan deltar som gäster.

Efter en framgångsrik SSO-autentisering vidarebefordrar Security Assertion Markup Language (SAML) förfrågan till Webex-webbplatsen för att kontrollera om mötesdeltagaren redan har ett konto. Om alternativet Skapa konto automatiskt är aktiverat och mötesdeltagaren inte redan har ett konto skapar systemet ett nytt konto. Kontotypen som skapas (deltagare eller värd) beror på SAML-parametern. Om du inte anger parametern eller om alternativet att skapa deltagarkonton inte är aktiverat skapas som standard ett värdkonto.


 

Om du inte har aktiverat Skapa konto automatiskt kan autentiserade användare bara delta om de har ett Webex-konto.

Parametrar för märkspråk för säkerhetskontroll (SAML)


 

Stöd för deltagarkonton är en tillvalsfunktion som måste vara tillhandahållen på din webbplats. Du måste också aktivera funktionen för att helt och hållet utnyttja parametern märkspråk för säkerhetskontroll (SAML).

SAML-försäkran kontrollerar huruvida funktionen Skapa konto automatiskt skapar ett deltagarkonto eller ett värdkonto. I följande exempel har deltagarkontona skapats automatiskt.

 <ns2:Attribute Name="isattendeerole" 
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified"> 
<ns2:AttributeValue>true</ns2:AttributeValue> 
</ns2:Attribute>  

Giltiga värden på AttributeValue-parametern är: True, true, False, false, Yes, yes, No och no.

Ta reda på mer om SAML-säkerhetsattribut.

Aktivera SSO-autentisering för deltagare

Du kan kräva att mötesdeltagare från specifika domäner ska verifieras med enkel inloggning (SSO). Du kan också skapa etiketter för att identifiera autentiserade mötesdeltagare och gäster i mötesdeltagarpanelen för

  • Möten

  • Utbildningsmöten

  • Händelser

Om du föredrar att inte visa etiketter ska du lämna etikettfältet tomt för att inaktivera etikettfunktionen.


 

När detta är aktiverat åsidosätter inställningarna för SSO-autentisering inställningen Visa intern användartagg i deltagarlistan för Webex Meetings.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar när > SSO konfiguration.

2

(Valfritt) Markera Skapa konto automatiskt för att automatiskt skapa konton.


 

Om du inte har aktiverat Skapa konto automatiskt kan autentiserade användare bara delta om de har ett Webex-konto.

3

Markera SSO-autentisering för deltagare för att aktivera SSO-autentisering.

4

(Valfritt) Ange en etikett att visa intill namnen på autentiserade mötesdeltagare (till exempel: anställd).

5

(Valfritt) Ange en etikett att visa intill namnen på ej autentiserade mötesdeltagare (till exempel: gäst).

6

I fältet Deltagare autentiserade från e-postdomäner anger du en domän (till exempel: my_domain.com).

7

Välj Lägg till.

8

Upprepa steg 4 och 6 för varje företagsdomän som du vill autentisera mötesdeltagare från.

Mötesdeltagare som deltar från någon av dessa domäner kommer att dirigeras till SSO. Alla andra mötesdeltagare deltar som gäster.

9

Välj Uppdatera.