SSO ile Otomatik Hesap Oluşturma Nasıl Gerçekleştirilir?

WebEx sitelere, konuk erişimi hariç tüm erişim için bir WebEx hesabı (katılımcı veya Toplantı sahibi hesabı) gerekir. Katılımcı hesapları için destek, siteniz için sağlanması ve etkinleştirilmesi gereken isteğe bağlı bir özelliktir. Tek Oturum Açma (SSO) Kimlik Doğrulamasını etkinleştirdiğinizde isterseniz kullanıcıları doğrulamak istediğiniz etki alanını belirleyebilirsiniz. Bu etki alanlarının herhangi birinden katılan katılımcılar, SSO'ya yönlendirilir ve geçerli kimlik bilgileri sağlamaları gerekir. Bu etki alanlarının herhangi birinden katılmayan katılımcıların kimlik doğrulamaları yapılmaz ve konuk olarak katılırlar.

Başarılı bir SSO kimlik doğrulamasından sonra, Güvenlik Onaylama İşlemi Biçimlendirme Dili (SAML) onaylama, katılımcının zaten bir hesabı olup olmadığını kontrol etmek için isteği WebEx sitesine iletir. Otomatik Hesap Oluşturma seçeneği etkinleştirilmişse ve katılımcının zaten bir hesabı yoksa sistem yeni bir hesap oluşturur. Oluşturulan hesabın türü (katılımcı veya toplantı sahibi) SAML parametresine bağlıdır. Parametreyi belirlemezseniz veya katılımcı hesapları oluşturma seçeneği etkinleştirilmemişse bir toplantı sahibi hesabı oluşturmak varsayılan olur.


Otomatik hesap oluşturma'yı etkinleştirmezseniz WebEx hesabı olmayan kimliği doğrulanmış kullanıcılar katılamaz.

Güvenlik Onaylama İşlemi Biçimlendirme Dili Parametresi


Katılımcı hesapları için destek, siteniz için sağlanması gereken isteğe bağlı bir özelliktir. Güvenlik Onaylama İşlemi Biçimlendirme Dili (SAML) parametresini tam olarak kullanabilmek için özelliği de etkinleştirmelisiniz.

SAML onayı, otomatik hesap oluşturma özelliğinin bir katılımcı veya toplantı sahibi hesabı oluşturmasını kontrol eder. Aşağıdaki örnekte katılımcı hesapları otomatik olarak oluşturulmuştur.

 <ns2:Attribute name="isattendeerole" nameformat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified"><ns2:AttributeValue>doğru</ns2:AttributeValue></ns2:Attribute> 

AttributeValue parametresi için geçerli girişler şunlardır: Doğru, doğru, Yanlış, yanlış, Evet, evet, Hayır ve hayır.

SAML onaylama öznitelikleri hakkında daha fazla bilgi edinin .

Katılımcılar için SSO Kimlik Doğrulamayı Etkinleştirme

Belirli etki alanlarından katılan katılımcıların, Tek Oturum Açma (SSO) ile kimlik doğrulamasını gerekli kılabilirsiniz. Ayrıca, Katılımcılar Paneli'nde kimlik doğrulaması yapmış katılımcıları ve konukları tanımlamak için şuralarda etiket kullanabilirsiniz:

  • Toplantılar

  • Eğitim Oturumları

  • Etkinlikler

Etiketleri görüntülemek istemezseniz etiket alanlarını boş bırakıp etiket özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.


Etkinleştirilirse, SSO kimlik doğrulama ayarları, WebEx Meetings için katılımcı listesindeki dahili Kullanıcı etiketini görüntüle seçeneğini geçersiz kılar .

1

Webex site yönetimi oturum açın ve yapılandırma > ortak site ayarları > SSO yapılandırma'ya gidin.

2

(İsteğe bağlı) Hesapların otomatik olarak oluşturulması için Otomatik Hesap Oluşturma'yı işaretleyin.


 

Otomatik hesap oluşturma'yı etkinleştirmezseniz WebEx hesabı olmayan kimliği doğrulanmış kullanıcılar katılamaz.

3

SSO kimlik doğrulamasını etkinleştirmek için Katılımcılar için SSO Kimlik Doğrulama'yı işaretleyin.

102

(İsteğe bağlı) Kimlik doğrulaması yapmış katılımcıların adlarının yanında bir etiketin görüntülenmesini etkinleştirin (örneğin: Çalışan).

5

(İsteğe bağlı) Kimlik doğrulaması yapmamış katılımcıların adlarının yanında bir etiketin görüntülenmesini etkinleştirin (örneğin: Konuk).

3.915.776

E-posta Etki Alanlarından Kimlik Doğrulaması Yapan Katılımcılar alanında bir etki alanı girin (örneğin: my_domain.com).

nin

Ekle öğesini seçin.

8

Katılımcıların kimliğini doğrulamak istediğiniz her şirket etki alanınız için 4. ve 6. adımları tekrarlayın.

Bu etki adlarının herhangi birinden katılan katılımcılar, SSO'ya yönlendirilir. Tüm diğer katılımcılar, konuk olarak katılır.

8

Güncelle'yi seçin.