När personer är på jobbet samlas de på många olika platser, såsom lunchrum, lobbyer och konferensrum. Du kan konfigurera delade Cisco Webex-enheter på dessa arbetsytor, lägga till tjänster och sedan se samarbetet utvecklas.

Huvudprincipen för en arbetsytenhet är att den inte är tilldelad till en specifik användare, utan snarare till en fysisk plats, vilket tillåter delad användning.

Enheterna som listas har stöd för Webex Calling. De flesta av dessa enheter kan registreras med en MAC-adress, men endast följande underuppsättning kan registreras med en aktiveringskod:

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 6800-serien (ljudtelefoner – 6821, 6841, 6851)

 • Cisco IP-telefon, 7800-serien med telefoner för flera plattformar (ljudtelefoner – 7811, 7821, 7841, 7861)

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 8800-serien (ljudtelefoner – 8811, 8841, 8851, 8861)

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 8800-serien (videotelefoner – 8845, 8865)

 • Cisco IP-konferenstelefon 7832 och 8832

 • Cisco-skrivbordstelefon i 9800-serien

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Hantering > Enheter > Lägg till enhet.

Du kan även lägga till en enhet i en ny arbetsyta från avsnittet Arbetsytor genom att navigera till Hantering > Arbetsytor > Lägg till arbetsyta.
2

Välj Delad användning och klicka på Nästa.

3

Välj Ny arbetsyta och klicka på Nästa.

4

Ange ett namn för arbetsytan (till exempel namnet på det fysiska rummet), välj rumstyp, lägg till rumskapaciteten och välj arbetsytans plats. Klicka sedan på Nästa.


 

Namnet på en arbetsyta får inte vara längre än 30 tecken och får inte innehålla tecken i %, #, <, >, /, \ och ".

5

Välj vilken typ av enhet du vill konfigurera för arbetsytan:

 • Cisco Desk Phone – Om du väljer det här alternativet väljer du modellen för Cisco Desk Phone i listrutan Välj enhet.
 • Cisco-telefon, ATA eller 3:e parts-enhet– Om du väljer det här alternativet väljer du Cisco-hanterade enheter i rullgardinsmenyn Välj enhet. Välj sedan Enhetstyp i rullgardinsmenyn.
6

Välj om du vill registrera telefonen med en aktiveringskod (om alternativet visas) eller en MAC-adress och klicka sedan på Nästa.

 • Med aktiveringskod – Välj det här alternativet om du vill generera en aktiveringskod som du kan dela med enhetens ägare. Den 16-siffriga aktiveringskoden måste anges manuellt på enheten.

   

  Flerplatformstelefoner måste ha en inbyggd programvara på 11.2.3MSR1 eller senare för att kunna visa aktiveringskodskärmen. Om telefonens inbyggda programvara behöver uppdateras kan du dirigera användarna till https://upgrade.cisco.com/MPP_upgrade.html.

 • Med MAC-adress – Välj det här alternativet om du känner till enhetens MAC-adress. En telefons MAC-adress måste vara en unik post. Om du anger en MAC-adress för en telefon som redan är registrerad eller anger fel nummer visas ett felmeddelande.

 
För Webex Calling kan du endast lägga till en delad telefon i en arbetsyta.

För Cisco IP-konferenstelefon 7832 kanske vissa funktionstangenter inte är tillgängliga. Om du behöver en fullständig uppsättning funktionstangenter rekommenderar vi att du tilldelar telefonen till en användare i stället.

7

Klicka på samtalstjänsten och välj den prenumeration och licenstyp som du vill tilldela arbetsytan.

 • Professionell arbetsplats

 • Gemensam arbetsyta


 

Mer information om vilka funktioner som är tillgängliga med licenserna finns i Tillgängliga funktioner efter licenstyp för Webex Calling.

8

Tilldela en plats och ett telefonnummer (bestäms av den plats du väljer) och klicka sedan på Spara. Du kan även tilldela en anknytning.

Om du vill ändra eller hantera enheter som har tilldelats arbetsytan, se avsnittet Hantera en enhet för en arbetsyta.
1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Hantering > Arbetsytor och klickar på Lägg till arbetsyta.

2

Ange ett namn för arbetsytan (t.ex. namnet på det fysiska rummet), välj rumstyp och lägg till kapacitet. Klicka sedan på Nästa.

3

Välj Cisco Webex Rooms-enhet och klicka sedan på Nästa .

Du kan bara ha en typ av enhet i ett enda utrymme. Du kan till exempel lägga till flera Webex Room-enheter eller en Webex Board, men inte en kombination av de två. Undantaget är Companion Mode, där du kan ha en Webex Board- och en Room-enhet i en arbetsyta.

4

Välj en samtalstjänst att tilldela till enheter på arbetsytan och klicka på Nästa :

 • Samtal på Webex (1:1-samtal, icke-PSTN) (standard) –För Webex-appen och SIP-adresssamtal.
 • Cisco Webex Calling – Lägga till PSTN-tjänst på enheten på arbetsytan via Webex Calling -tjänsten – beroende på din distribution kan PSTN-tjänsten komma från en lokal gateway på plats, via det PSTN som tjänsteleverantören medföljer eller via ett molnanslutet PSTN (CCP) ) leverantör. Tilldela ett telefonnummer och en anknytning till enheten och klicka sedan på Nästa .

  Mer information om PSTN-alternativ finns i PSTN-anslutning i avsnittet datablad .

 • Hybridsamtal – Använda samtalstjänsten (PSTN-åtkomst eller intern anknytningsåtkomst) via din lokala samtalskontroll. Unified CM tillhandahåller telefonnumret eller anknytningen för enheterna på platsen.

  Om du väljer Hybridsamtal anger du e-post-ID för Unified CM för kontot som du skapade tidigare. Hämta sedan Device Connector för att synkronisera Unified CM konfigurationerna till molnet. Klicka sedan på Nästa.

  Mer information finns i Distributionsguide för hybridsamtal för Cisco Webex Devices .

5

(Valfritt) Slå på kalendertjänsten så att personer kan använda One Button to Push (OBTP) på den här enheten och klicka på Nästa . Välj sedan kalendertjänst i listrutemeny och lägg till E-postadress och välj Resursgrupp .

Ange eller klistra in e-postadress för rumsenhet. Det här är e-postadress som används för att schemalägga möten:

 • För enheter som kommer att schemaläggas i Google Kalender anger du e-postadress för Google-resursen från G Suites (Kalender > Resurser). Se Om kalenderresurser (rum osv.) för mer information.

 • För enheter som kommer att schemaläggas i Microsoft Exchange eller Office 365 anger du e-postadress till rummets brevlåda. Se Skapa och hantera rumsbrevlådor för mer information.

Detta alternativ kräver Hybrid-kalendern. För att konfigurera tjänsten, se Distributionsguide för Cisco Webex Hybrid-kalendertjänst .

6

(Valfritt) Slå på enhetsvärdade möten så att andra kan hålla Webex-möten direkt på Cisco molnregistrerade videoenheter och välj sedan den Webex-plats som du vill använda.

7

Klicka på Nästa och aktivera sedan enheten med den medföljande koden.

Innan du kan använda din Webex Share du associera enheten till en fysisk plats.

1

Från kundvyn inhttps://admin.webex.com , gå till Hantering > Arbetsytor och klicka på Lägg till arbetsyta .

2

Ange ett namn för arbetsytan (t.ex. namnet på det fysiska rummet), välj rumstyp och lägg till kapacitet. Klicka sedan på Nästa.

3

Välj Cisco Webex Rooms-enhet och klicka på Nästa .

Du kan bara ha en typ av enhet i ett enda utrymme. Du kan till exempel lägga till upp till 10 skrivbordstelefoner i en lobby eller en enda Webex Room-enhet, men inte en kombination av de två.

4

Välj Samtal på Webex (1:1-samtal, icke-PSTN) (standard) . Även om en samtalstjänst inte gäller för Webex Share, välj standard för att gå till nästa steg.

5

(Valfritt) Slå på kalendertjänsten så att personer kan använda One Button to Push (OBTP) på den här enheten och klicka sedan på Nästa .

6

Om du har aktiverat kalendertjänsten ska du ange eller klistra in e- e-postadress till rumsenhet kalenderbrevlåda . Det här är den e-postadress som används för att schemalägga möten.

 • För enheter som kommer att schemaläggas i Google Kalender anger du e-postadress för Google-resursen från G Suites (Kalender > Resurser).

 • För enheter som kommer att schemaläggas i Microsoft Exchange eller Office 365 anger du e-postadress till rummets brevlåda.

7

Klicka på Nästa och generera din aktiveringskod.

Om du använder certifikat ska du distribuera certifikatet till din Webex Share innan du aktiverar det.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Hantering > Arbetsytor.

2

Klickai kolumnen Åtgärder bredvid arbetsytan som du vill ta bort.

3

Välj Ta bort och bekräfta åtgärden i popup-fönstret.


 
Om du tar bort en arbetsyta som tilldelats en MPP-telefon tas telefonen också bort när arbetsytan tas bort och en fabriksåterställning utförs på telefonen för att rensa eventuell befintlig konfiguration. Detta gäller endast om telefonen är online. Om telefonen är offline eller inte kan kontaktas bör du manuellt fabriksåterställa den innan den används igen. Lär dig hur du manuellt fabriksåterställer en enhet i Fabriksåterställning av dina Webex Calling-multiplattformstelefoner. Efter fabriksåterställningen återgår telefonen till skärmen aktiveringskod.