När personer är på jobbet samlas de på många olika platser, såsom lunchrum, lobbyer och konferensrum. Du kan konfigurera delade Cisco Webex-enheter på dessa arbetsytor, lägga till tjänster och sedan se samarbetet utvecklas.

Huvudprincipen för arbetsytenheter är att de är tilldelade till en fysisk plats i stället för en viss användare, för att möjliggöra delad användning.

Enheterna som listas har stöd för Webex Calling. De flesta av dessa enheter kan registreras med en MAC-adress, men endast följande underuppsättning kan registreras med en aktiveringskod:

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 6800-serien (ljudtelefoner – 6821, 6841, 6851)

 • Cisco IP-telefon, 7800-serien med telefoner för flera plattformar (ljudtelefoner – 7811, 7821, 7841, 7861)

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 8800-serien (ljudtelefoner – 8811, 8841, 8851, 8861)

 • Cisco IP-flerplattformstelefoner, 8800-serien (videotelefoner – 8845, 8865)

 • Cisco IP-konferenstelefon 7832 och 8832

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Hantering > Arbetsytor och klickar på Lägg till arbetsyta.

2

Ange ett namn för arbetsytan (t.ex. namnet på det fysiska rummet), välj rumstyp och lägg till kapacitet. Klicka sedan på Nästa.


 

Arbetsytenamn kan inte vara längre än 30 tecken och det kan inte ha %, #, <,>, /, \, och " tecken.</,>

3

Välj Cisco IP-telefon och klicka sedan på Nästa.

4

Välj enhetstypen i den nedrullningsbara listan, välj om du vill registrera telefonen med en aktiveringskod (om det alternativet finns) eller en MAC-adress och klicka sedan på Nästa. Kom ihåg att om du väljer att registrera enheten med en aktiveringskod skickas koden via e-post till den utsedda administratören för platsen.

För Webex Calling kan du endast lägga till en delad telefon i en arbetsyta.

För Cisco IP-konferenstelefon 7832 kanske vissa funktionstangenter inte är tillgängliga. Om du behöver en fullständig uppsättning funktionstangenter rekommenderar vi att du tilldelar telefonen till en användare i stället.

5

Tilldela en plats och ett telefonnummer (bestäms av den plats du väljer) och klicka sedan på Spara. Du kan även tilldela en anknytning.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Hantering > Arbetsytor och klickar på Lägg till arbetsyta.

2

Ange ett namn på arbetsytan (t.ex. namnet på det fysiska rummet). Du kan välja rumstyp och lägga till kapacitet, men dessa är inte obligatoriska. Klicka sedan på Nästa.

3

Välj Cisco Webex Rumsenhetoch klicka sedan på Nästa.

Du kan endast ha en typ av enhet i ett enda utrymme. Du kan till exempel lägga till Webex Room enheter eller en Webex Board men inte en kombination av de två. Undantaget är Companion-läge, där du kan ha en Webex Board en rumsserieenhet i en arbetsyta.

4

Välj en samtalstjänst som du vill tilldela till enheter i arbetsytan och klicka på Nästa:

 • Ring via Webex (1:1-samtal, icke-PSTN) (standard)– för Webex-app- och SIP-adresssamtal.
 • Cisco Webex Calling – Lägg till PSTN-tjänsten till enheten i Workspace via Webex Calling-tjänsten – beroende på din distribution kan PSTN-tjänsten komma från en lokal gateway lokalt, via PSTN-tjänsteleverantör-paketet eller via en molnansluten PSTN-leverantör (CCP). Tilldela ett telefonnummer och en anknytning till enheten och klicka sedan på Nästa.

  Mer information om PSTN finns i PSTN i databladet.

 • Samtal medhybrid – för samtalstjänst samtal (PSTN åtkomst eller åtkomst till interna anknytningar) via din lokala samtalskontroll. Unified CM tillhandahåller telefonnumret eller anknytningen till enheterna på plats.

  Om du valde Hybrid-samtal, ange e-post-ID för Unified CM för kontot som du skapade tidigare. Hämta sedan enhetsanslutningen för att synkronisera Unified CM-konfigurationerna till molnet. Klicka sedan på Nästa.

  Mer information finns i Distributionsguide för samtal med hybrid för Cisco Webex Devices .

5

Gå till Schemaläggning av arbetsyta. Välj ett schemaläggningsalternativ för arbetsytan och klicka på Spara.

 • Ingen– Välj om du använder Workspace som en grundläggande delad arbetsyta. Detta är standardinställningen.

 • Kalender– Välj om du vill få mötesaviseringar från rumskalendern.

 • Hot desking– Välj om du vill att dina användare ska logga in och boka enheten.


   

  Det rekommenderas att du gör följande konfigurationsändringar för Hot desking. Stäng av Standby för att visa bokningsstatusen som halvvak. Ställ in ultraljud på 0 om du distribuerar enheten till en öppen arbetsyta.

6

Klicka Nästa och aktivera sedan enheten med koden som angavs.

Innan du kan använda din Webex Sharemåste du koppla enheten till en fysisk plats.

1

Från kundvyn i går du https://admin.webex.comtill Hantering av > Arbetsytor ochklickar på Lägg till arbetsyta.

2

Ange ett namn för arbetsytan (t.ex. namnet på det fysiska rummet), välj rumstyp och lägg till kapacitet. Klicka sedan på Nästa.

3

Välj Cisco Webex Rumsenhetoch klicka på Nästa.

Du kan endast ha en typ av enhet i ett enda utrymme. Du kan till exempel lägga till upp till 10 skrivbordstelefoner i en lobby eller en Webex Roommen inte en kombination av de två.

4

Välj Ring på Webex (1:1-samtal, PSTN) (standard). Även om samtalstjänst inte gäller för Webex Share , väljer du standard för att gå till nästa steg.

5

(Valfritt) Växla mellan kalendertjänsten så att personer kan använda One Button to Push (OBTP) på den här enheten och klicka sedan på Nästa.

6

Om du har problem med kalendertjänsten anger eller klistrar du in e-postadressen till kalenderpostlådan för rumsenheten. Detta är den e-postadress som används för att schemalägga möten.

 • För enheter som ska schemaläggas i Google Kalender anger du e-postadressen till Google-resursen från G Suites (kalendernamn > resurser).

 • För enheter som kommer att schemaläggas i Microsoft Exchange eller Office 365 anger du e-postadressen till rumspostlådan.

7

Klicka på Nästaoch generera din aktiveringskod.

Om du använder certifikat ska du distribuera certifikatet till din Webex Share innan du aktiverar det.