Om administratören lägger till externa kontakter visas dessa kontakter i sökresultaten.

Webex-appen söker även efter kontakter i Microsoft Outlook i Windows eller din lokala adressbok på Mac. Alla sökresultat ingår i listorna.
1

Klicka på i apprubriken Sök, träffas och ring , och ange specifik text, en annan Webex-användare, en e-postadress eller en videoadress för en person eller en rumsenhet och även namnet på det utrymme du letar efter.


 

Du kan även ringa ett samtal därifrån. När du har angett ett namn, en e- e-postadress eller en videoadress trycker du bara på Retur för att ringa samtalet.

2

Klicka påFinjustera sökresultaten för att enkelt sortera resultaten med hjälp av listorna över meddelanden, filer, personer och utrymmen som matchar din text. För att hjälpa dig hitta ett utrymme kan du se tidsstämpeln för det sista meddelandet i utrymmet.

Förfina sökningen ytterligare genom att klicka på och välj sedan bland följande:

  • I: – Ange namnet på utrymmet och välj ett utrymme i listan.

  • Från: – Ange personens namn och välj personen i listan.

  • Med: – Ange personens namn och välj personen i listan. Resultaten inkluderar utrymmen som du är i med den här personen. Resultaten sorteras efter antalet personer i utrymmet, med den minsta. För flera utrymmen med samma antal personer sorteras dessa utrymmen efter utrymmen med det senaste meddelandet.


 

Du kan skriva I: , Från: , eller Med: direkt i sökområdet och välj sedan i listan för att begränsa sökningen.

Du kan använda I: och Från: filtrerar tillsammans. Du kan bara använda Med: filtrera på egen hand.

3

Klicka på Avbryt för att avsluta sökningen.

Webex-appen söker även efter kontakter i din lokala adressbok. Alla sökresultat inkluderas i listan över personer.

Tryck Sök och ange texten du söker efter.

Du kan sortera i resultaten med hjälp av listorna över personer, utrymmen, meddelanden, filer eller enheter som matchar din text.


 

Du kan ringa ett samtal direkt i din resultatlista. För att ringa en person eller en enhet trycker du på Ring för ett ljudsamtal eller tryck för ett videosamtal.

1

Klicka på Sök i appens rubrik.

2

Ange texten du söker efter.

Välj från Människor , Utrymmen , Meddelanden eller Filer , för att enkelt sortera i resultaten.

3

Klicka på Avbryt för att avsluta sökningen.