Konferenssamtal

Samarbete är en viktig del av alla jobb. I stället för att skapa ett formellt möte genom att skicka ut inbjudningar och boka konferens rum, kan du när som helst ringa videokonferens ljud eller telefon från ditt skrivbord eller din konferens. Du kan skapa konferens samtal med högst sex personer, inklusive dig själv.


Videoenheter som kan hantera slutpunkter inkluderar IP-telefoner, Webex-app och Webex-rumsenheter. Dessa används för video när du startar ett konferenssamtal.

När du skapar ett konferens samtal visas två separata Cisco Webex utrymmen för varje enskilt samtal. Om du vill samar beta i ett utrymme skapar du en för tre av dig.

Kontrol lera vilken Skriv bords telefon du har

Hur du använder vissa telefonfunktioner beror ibland på vilken skrivbordstelefon modell. Du kan enkelt kontrol lera vilken telefon modell du måste göra för att följa rätt steg.

1

Tryck på Program .

2

Välj Status > Produktinformation.

3

Kontrol lera modell informationen längst upp i fönstret.

Lägg till ytterligare en person i ett samtal

När du är i ett samtal kan du lägga till någon annan i din konversation.

1

Utför en av följande åtgärder:

  • Skrivbordstelefoner – Från ett aktivt samtal trycker du på Konferens .
  • Konferens telefon – från ett aktivt samtal trycker du på konferens.
2

Ange telefonnumret till den part du vill lägga till och tryck på Ring.

3

Tryck på konferens igen.