Funktion hos en övningssession i Events (ny)

Händelser (nya) finns för närvarande tillgängliga på version 41.4 och senare webbplatser.

Du kan använda en övningssession i Events (ny) för att låta produktionsteam (värd, cohosts och panelmedlemmar) träna på en händelse. Övningssessioner har följande funktioner.

 • Endast värden kan starta och avsluta en övningssession. De produktionsteam deltar automatiskt i mötets övningssession.

 • Värden kan schemalägga en händelse för att automatiskt öppna en övningssession när händelsen startar.

 • De produktionsteam inte kan återansluta till huvudhändelsen när en övningssession är öppen.

 • Deltagarna i en händelse kan inte se eller höra några aktiviteter som sker i övningssession, men de kan chatta med alla och ställa frågor från värden och paneldelarna, beroende på hur värden har ställt in sina privilegier.

 • Deltagare blir kvar i händelsen medan en övningssession är öppen.

 • Om en produktionsteam medlem delar innehåll i huvudhändelsen när de deltar övningssession, migrerar det delade innehållet till övningssession.

 • Om ett övningssession slutar när en produktionsteam-medlem delar innehåll kan deltagarna nu se det delade innehållet i huvudhändelsen.

 • Alternativet produktionsteam skicka chattmeddelanden till deltagare genom att välja Alla deltagare eller Alla itill: listruta.

 • Deltagare produktionsteam ta emot och svara Frågor och svar panelfrågor och chattmeddelanden som skickas av deltagare.

 • Omröstnings produktionsteam kan förbereda omröstningar samt testa att öppna och stänga omröstningsformulär.

 • Deltagarna kan inte visa några omröstningar som öppnas i övningssession.

Var värd övningssession i Events (ny)

Händelsen måste startas och endast du som värd kan starta och stoppa en övningssession.

1

I händelsefönstret väljer du Fler alternativ >Starta övningssession.

En banderoll visas i händelsefönstret som anger att du är i övningssession. De produktionsteam deltar automatiskt i övningssession. Deltagarna i händelsen ser ett meddelande i händelsefönstret om att produktionsteam befinner sig i en övningssession.

2

Genomför övningssession. Öppna och dela presentationer eller förbered en omröstningsformulär som produktionsteam kan använda under den faktiska händelsen.

Innan du avslutar en övningssession ska du stänga alla delade dokument, presentationer, whiteboards, webbinnehåll och öppna omröstningar som du inte vill dela med deltagarna ännu. Om du inte stänger delade objekt innan ett slut övningssession, kan deltagarna visa de delade objekten när du avslutar övningssession.

3

I händelsefönstret väljer du Fler alternativ >Stoppa övningssession.


 

Från skrivbordsappen Webex Meetings väljer du Avsluta inifrån den Du finns i övningssession banderollen.