Förbered ditt Cisco Webex Training-utbildningsmöte

Läs mer om hur du kan registrera dig för och få information om ditt utbildningsmöte.

  Registrera dig för utbildningsmötet

  Om registrering krävs för en återkommande enstaka lektion eller flera sessionskurser kan du begära att registrera dig för endast en session. Du kan registrera dig för ett utbildningsmöte från en e-postinbjudan eller från din Cisco Webex-webbplats på sidan Livesessioner.

    

  Om du registrerar dig för samma session tas din tidigare registrering bort.

   1Öppna din e-postinbjudan och välj sedan länken.
   2Välj Registrera.
   3Ange den begärda informationen och välj Registrera.
    1I vänster navigeringsfält väljer du Delta i en session > Livesessioner. Välj sessionslänken.
    2Välj Registrera (eller Väntelista) bredvid namnet för det utbildningsmöte som du vill registrera dig för.
    3Ange den begärda informationen och om nödvändigt väljer du sessionsdatumet som du registrerar dig för.
    4Välj Registrera.

    Få Information om ditt utbildningsmöte

     1I navigeringsfältet går du till Delta i en Session och välj något av följande:
     • Livesessioner– Visa alla listade utbildningsmöten. Om sessionen du letar efter kräver registrering markerar du kryssrutan Visa endast sessioner som kräver registrering.

     • Ej listade sessioner–Visa de ej listade sessionerna som kräver ett lösenord. Skriv in sessionsnumret i textrutan Sessionsnummer för att hitta ditt utbildningsmöte.

     2Välj utbildningsmötet som du vill få information om. Välj Visa sessionsdetaljer.
     3Ange ditt lösenord och välj OK.

     Din e-postinbjudan innehåller lösenordet för sessionen.

     Var den här artikeln användbar?