Ansiktsigenkänning används för att skapa namnetiketter i ett möte. I början av mötet kan du se namnetiketterna för de första 60 sekunderna av mötet med upp till 4 personer. Namnetiketterna visas längst ut. Därefter visas namnet på de aktiva högtalarna under en kort stund när de börjar tala.

Information om namnetiketten skickas som metadata och renderas längst ut. Det stöds inte av alla SIP-videokonferensenheter från tredje part och äldre Cisco-rumsenheter. Namnetiketter återges på enheter i Webex-registrerade DX-, SX-, MX- och rumsserien och Webex Boards. Namnetiketter skickas från rumsseriens enheter och Webex Boards som är Webex-registrerade.

När du aktiverar ansiktsigenkänning från Cisco Webex Control Hub för din organisation kan du skicka ett e-postmeddelande för att bjuda in dina användare att anmäla sig. Den inkluderar en länk som de kan följa för att lägga till ett foto av sig själva och registrera sig.

För mer information om sekretess och säkerhet relaterad till denna funktion, kan du läsa datahantering och sekretess för kognitivtsamarbete- dokument.


Namnetiketter är inte tillgängliga för konferenser med omkodning eller "soft"-klienter.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Organisationsinställningar och Ansiktsigenkänning.

2

Växla ansiktsigenkänning på. Klicka på Bjud in användare för att få en e-postmall för att bjuda in personer i din organisation att registrera sig.