I början av ett möte visas namnetiketterna i 60 sekunder för upp till fyra personer på den bortre kameran. Därefter visas talarens namn en kort stund.

Om namnetiketter har aktiverats för din organisation kan du aktivera och inaktivera den på Room-enheten via Touch 10-kontrollen. Om du inaktiverar namnetiketter skickas de inte under nästa samtal. Du får dock se namnetiketter om de är tillgängliga. Namnetiketterna aktiveras automatiskt igen efter avslutat samtal.


Namnetiketter är inte tillgängliga vid omkodade konferenser eller på programvaruklienter.

1

Tryck på enhetens namn på startskärmen och tryck på Inställningar på Touch 10-kontrollen.

2

Tryck på Namnetiketter för ansiktsigenkänning och tryck på växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera etiketterna för enheten.