I början av ett möte kan du se namnetiketterna för de första 60 sekunderna för upp till fyra personer på bortre delen. Därefter visas namnet på de aktiva högtalarna under en kort stund när de börjar tala.

Om namnetiketter är aktiverade för din organisation kan du slå på och stänga av den på din rumsenhet från Touch 10-styrenheten. Om du stänger av namnetiketter skickas inte dessa under nästa samtal. Du får dock namnetiketter om sådana finns. Namnetiketterna aktiveras automatiskt när samtalet har avslutats.


Namnetiketter är inte tillgängliga för konferenser med omkodning eller "soft"-klienter.

1

På Touch 10-styrenheten knackar du på enhetsnamnet på hemskärmen och sedan på Inställningar .

2

Knacka på Ansiktsigenkänning för namnetiketter och tryck på växla för att slå på eller stänga av etiketterna för din enhet.