I början av ett möte kan du se namnen på upp till fyra personer längst bort under de första 60 sekunderna. Efteråt visas namnet på personen som för närvarande talar kort när de börjar prata.

Om din organisation tillåter namnetiketter kan du aktivera eller inaktivera dem på din enhet. När du stänger av namnetiketter visas de inte under ditt nästa samtal. Men om namnetiketter är tillgängliga kommer du fortfarande att få dem. När samtalet avslutas aktiveras namnetiketterna automatiskt igen.


Namnetiketter är inte tillgängliga på omkodade konferenser eller på mjuka klienter.

1

Öppna inställningsmenyn genom att svepa åt höger på startskärmen och välj Enhetsinställningar .

2

Tryck på Namnetiketter för ansiktsigenkänning och tryck på växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera etiketterna för enheten.