allmän bild av Webex-bottar

Bilden ovan visar exempel på Cisco-utvecklade bottar som används.

Bottar i Webex-appen

Bottar kan hjälpa till att utöka Webex-appens funktionalitet till att omfatta en app från tredje part. Du kan lägga till bottar i Webex App-utrymmen och interagera direkt med appen från tredje part från utrymmet. När du har lagt till boten i utrymmet kan du skicka en help meddelandet till bot och svaret innehåller de kommandon som bot stöder.

Du kan lägga till en bot i alla typer av utrymme; lägg till en bot i ditt projektutrymme med andra personer och interagera direkt med appen från tredje part från ditt utrymme. Eller så kan du skapa ett utrymme med bara dig och boten för att interagera med appen från tredje part.

Webex App Hub innehåller en katalog av bottar och appar som utvecklas av Cisco- och tredjepartsutvecklare.

Kort i Webex-appen

Bottar kan presentera information i Webex-appen på olika sätt. Men genom att använda kort blir det lättare för användare att interagera direkt med bots svar på ett kommando. Du kan välja från nedrullningsmenyer, använda knappar och till och med använda textfält för att uppdatera och samla in information.

Mer information om kortramverk finns i https://developer.webex.com/blog/new-buttons-cards.

Du kan rapportera alla problem på bot med kort för att devsupport@webex.com

Du kan lägga till Google Uppgifter-boten i val helst Webex App-utrymme .

1

Gå till Utrymmen och välj ett utrymme för att lägga till Google Uppgifter-boten.


 

Du kan också skapa ett nytt utrymme med boten Google Uppgifter.

2

Välj personer, klicka på Lägg till personer och ange namnet på Google-uppgifter-boten: GoogleTasks.bot@webex.bot.

3

Retur help och skicka meddelandet.

4

Klicka på Länka konto och lägg till dina Google-kontouppgifter.

När ditt Google-konto har kopplats och du har auktoriserats kan du be boten om hjälp i det utrymme som du är i med boten. Om det är ett grupputrymme anger du @GoogleTasks help eller om det bara är du och boten i ett utrymme anger du help och skicka sedan meddelandet.

Du kan skapa nya aviseringar eller hantera befintliga aviseringar för åtgärder i Google Uppgifter och du får aviseringar i Webex-appen.

1

I utrymmet med Google Uppgifter-boten anger du help och skicka meddelandet.

2

Klicka på Hantera aviseringar och välj en aviseringstyp eller redigera en befintlig avisering.


 

Du kan även ange @GoogleTasks Manage och skicka meddelandet för att hantera aviseringar.

3

Ange ett namn på din avisering, bekräfta din behörighet och klicka sedan på Spara.

Du kan skapa en ny uppgift eller lista med Google Uppgifter-boten.

1

I utrymmet med Google Uppgifter-boten anger du help och skicka meddelandet.

2

Klicka på Lägg till uppgift.


 

Du kan även ange @GoogleTasks Add och skicka meddelandet för att skapa ett problem.

3

Du kan klicka på Lägg till information för att expandera formuläret och lägga till ytterligare uppgifter eller ett förfallodatum för din uppgift.

4

Klicka på Lägg till uppgift för att skapa uppgiften i listan som du har angett.

Du kan visa eller uppdatera befintliga uppgifter i Webex-apputrymmet .

1

I utrymmet med Google Uppgifter-boten anger du help och skicka meddelandet.

2

Välj en uppgift och välj mellan Lägg till uppgift, Visa/Uppdatera uppgift, Markera slutfördeller Lägg till under uppgift.