Varför vi har utvecklat denna lösning

Dagens företagsledare står inför allt större krav på att utöka stödet för modeller för arbete hemifrån på ett sätt som ger fullständig åtkomst till företagssamtal och samarbetsfunktioner. Den aktuella reaktionen på covid-19-pandemin visar vikten av att ha flexibla policyer för arbete hemifrån för att kunna skydda arbetsstyrkan. Telefoni är fortfarande en viktig del av att göra affärer för de flesta organisationer och stöd för fjärrarbete när det gäller röstsamtal och enhetlig kommunikation förblir en prioritet.

Vi erbjuder 90 dagar gratis med Webex Calling, vår säkra och skalbara inbyggda molnsamtalslösning som kan distribueras snabbt.

Vår lösning innehåller följande erbjudanden:

Vem är lösningen till för?

Denna lösning är tillgänglig för organisationer i följande situationer:

  • Som snabbt försöker distribuera och aktivera en lösning för fjärrarbete som inkluderar funktioner för företagssamtal.

  • Som snabbt behöver göra det möjligt för sina medarbetare att arbeta hemifrån med fullständiga inkommande och utgående anslutningar till omvärlden. Många kan hindras av skalnings- eller åtkomstbegränsningar i befintliga samtalslösningar eller -system. Med Webex Calling kan du snabbt och enkelt komma igång för att bemästra dessa begränsningar.

  • Befintliga kunder som letar efter ytterligare, molnbaserade alternativ som inte är tillgängliga i deras nuvarande samtalslösningar. Exempel kan inkludera befintliga UCM-kunder som vill ha en snabb lösning för att distribuera ett litet antal fjärranvändare utan lämplig MRA-infrastruktur på plats för dessa fjärranvändare.

  • Som har en aktuell lösning som inte är tillräckligt flexibel för att snabbt och enkelt distribuera fjärrmedarbetare.

Lösningens varaktighet

Vi kommer att fortsätta göra den här lösningen tillgänglig tills vidare. Ett meddelande kommer att skickas när lösningen når sitt ”livscykelslut”.

Så här kommer du igång

Kontakta en Cisco-återförsäljare eller hitta en partner för att snabbt komma igång.

Läs mer om PSTN- och lösningsprovperioder från partner som finns tillgängliga med Webex Calling-provperioden på 90 dagar.