Dela innehåll i ett möte.

Alla i ett möte, liksom en presentatör i ett webbseminarium eller händelse, kan dela innehåll upp till 4k. Om du flyttar ett öppet fönster över det delade programmet kan ingen se det, men du kan visa din kameravideo över det delade programmet.

Fönstret Dela innehåll kan utökas eller minskas till valfri storlek för att visa så många program som du behöver. När du klickar på Dela för att öppna fönstret Dela innehåll ska du hålla muspekaren över fönsterkanten och sedan klicka och dra till önskad storlek.

Dela din skärm

När du delar din skärm kan alla se vad du ser. Om du har ett Word-dokument eller en PowerPoint-bild, eller till och med en webbplats eller chattfönster öppnas, ser de det.


 

Innan mötet kan du stänga av aviseringar och stänga personliga eller känsliga dokument. På det här sättet behöver du inte bekymra dig om att du av misstag delar privat eller störande information.


 

När du delar innehåll kan du komma åt delningsverktygsfältet genom att flytta musen till där det står ”Du delar den här skärmen”. En listruta visar dina alternativ. För att dölja den igen, flytta bort musen.

Klicka på DelaDelningsikon och välj skärmen som du vill dela.

Dela endast ett specifikt program

När du delar ett specifikt program kan andra inte se något annat än det delade programmet. Om du till exempel har din webbläsare och PowerPoint öppen och du väljer att dela PowerPoint kan de inte se webbläsarflikarna. Men om du har flera PowerPoint-presentationer öppna kan du växla mellan dem. Om du flyttar ett annat program framför det du delar kan mötesdeltagarna fortfarande bara se ditt delade program.


 

Om du av misstag klickar på ett program som inte delas ser de fortfarande bara programmet som delas.

Dela ett program, oavsett om du har det öppet eller inte:

  • Om du vill dela ett öppet program klickar du på DelaDelningsikon och väljer ett program i listan.
  • Om du vill dela ett program som du inte har öppet väljer du Dela Delningsikon > Andra program, klicka sedan på Dela bredvid programmet.

Dela flera program

Dela flera program från menyn Dela innehåll.

Klicka på Dela innehåll.

  • Windows– håll i Ctrl och välj flera program.
  • Mac– håll i Skift och välj flera program.

Dela ett fönster från aktivitetsfältet

Om du använder Windows 11 delar du fönstret för ett öppet program direkt från aktivitetsfältet utan att behöva välja det från delningsalternativen i mötet eller webbseminariet.

Håll muspekaren över ett program i aktivitetsfältet och klicka på Dela det här fönstret i popup-fönstret i programfönstret.

Dela videoinnehåll

Att dela videoinnehåll är något annorlunda än att dela andra typer av innehåll. För att hantera denna skillnad har möten och webbseminarier ett optimeringsalternativ specifikt för rörelse och video.

Klicka på DelaDelningsikon och välj sedan Optimera för rörelse och video i listrutan och välj den skärm eller det program som du vill dela.


 

Markera rutan Dela datorljud så att videoljudet kommer direkt genom ljudkonferensen.

Dela en fil

När du delar filer kan du dela en enda fil. Det kan vara vad som helst, som ett dokument eller en videofil som finns lagrad på din dator.


 

Om filen redan är öppen delar du din skärm eller ditt program. Det kan hända att fildelning inte fungerar när du försöker dela en PowerPoint-presentation med inbäddad video.

1

Klicka på Dela innehåll och välj sedan Arkiv > Nästa.

2

Välj den fil som du vill dela.

Din fil öppnas i mötet, webbseminariet eller händelsefönstret, där personer i mötet kan samarbeta om den.

Dela video från kameran

Under ett möte eller webbseminarium delar du datorns inbyggda kamera eller en extern USB-kamera på samma sätt som du delar skrivbordet. När du delar kan mötesdeltagarna se vad kameran ser. De kan fortfarande se din egen bild.


 
Du kan inte dela video från kameran i Events (klassisk).
1

Klicka på Dela och välj sedan Kamera.

2

Välj kameran som du vill dela och klicka på Dela.

Din kameras video visas i mötesfönstret.
3

(Valfritt) Om du har valt fel kamera eller vill ändra kameror klickar du på Växla kamera och väljer en kamera.

Se vad du delar

När du delar innehåll vill du se till att du bara delar det du vill och att alla i mötet kan se det. När du delar din skärm eller ett program kan du kontrollera vad alla andra ser genom att öppna ett fönster som visar vad du delar.

När du delar går du till fliken i möteskontrollfältet högst upp på skärmen och klickar på pilen.

Förhandsgranska din skärmdelning

 

Klicka på pilen för att expandera eller komprimera kontrollfältet längst upp på skärmen. Om delningskontrollfältet täcker det delade innehållet kan du dra fältet till valfri annan kant på skärmen.