Om du vill registrera din DX70 eller DX80 i Webex, måste CE8.2 eller senare version köras. Det första steget vid registrering i Cisco Webex är att konvertera från Android-baserade programvara till CE. Det är samma programvara som körs på Cisco TelePresence SX- och MX-serien samt Webex Room-serien.

Efter konverteringen kan du registrera din DX70 och DX80 i Cisco Webex på samma sätt som du ställer in en ny enhet.

Innan du konverterar till CE-programvaran är det viktigt att tänka på konverteringskraven och funktionsändringarna jämfört med Android-baserade program.

Följande funktioner stöds för närvarande inte:

 • Program från tredje part

 • Omdirigering av tangentbordskontroll, tangentbord och mus

 • Röstmeddelande

 • Anknytningsmobilitet

 • Överför samtal

 • Vidarebefordra samtal

 • Delade linjer

 • Intelligent ljud (ljudkon)

 • Vanliga tillgänglighetsfunktioner i Android

 • Automatiskt svar

 • Alternativ för ringsignal och bakgrund

 • Indikator för ljud av i OSD

 • Ingen lokalisering av QWERTY-tangentbord

Funktioner som du får vid registrering i Cisco Webex och i CE-programvara:

 • Cisco Proximity

 • Användarvänlig administratörsportal

 • Clearpath-stabilitet

 • H263/H264

 • LED-indikator för missat samtal

 • HDMI-ingående ljud

 • Indikatorer för ”stängd kamera”

Mer information finns i databladen för DX70 och DX80.

Konvertering

Det finns en detaljerad beskrivning om hur du konverterar från Android-baserade program till CE-programvara i guiden Cisco DX70- och DX80-konvertering mellan CE- och Android-baserade program.

När du konverterar en Android-baserad DX70 eller DX80 till CE gör du följande:

 • Förbered Cisco UCM.

 • Installera den första CE-programvaran.

 • Kontrollera att DX-enheten uppgraderas.

 • Registrera DX-enheten på nytt i Cisco UCM. Om du registrerar flera enheter kan du använda verktyget MigrationDX.

 • Kör konfigureringsguiden på DX.

Om du migrerar en DX-enhet men inte använder Cisco UCM, kan du i stället använda verktyget Cloud Upgrader.