1

Klicka på profilbild och sedan på Inställningar > Allmänt .

2

Under Tillgänglighet och status avmarkerar du kryssrutan Visa tillgänglighet och statusar och klickar sedan på Spara .

1

Tryck på profilbildoch välj sedan Inställningar > Allmänt .

2

Stäng av växlingen Dela din status.

1

Klicka på profilbild och sedan på Inställningar> Allmänt .

2

Under Statusavmarkerar du kryssrutan Visa statusar och klickar sedan på Spara .