1

Klicka på profilbild och sedan på Inställningar > Allmänt .

2

Under Tillgänglighet och status avmarkerar du kryssrutan Visa tillgänglighet och statusar och klickar sedan på Spara .