1

Klikk på profilbildet ditt, og klikk på Innstillinger > Generelt.

2

Under Tilgjengelighet og status opphever du merkingen av Vis tilgjengelighet og statuser og klikker på Lagre.

1

Klikk på profilbildet ditt, og klikk på Preferanser > Generelt.

2

Under Tilgjengelighet og status opphever du merkingen av Vis tilgjengelighet og statuser og klikker på Lagre.

1

Trykk på profilbildet ditt, og velg Innstillinger > Generelt.

2

Slå av veksleknappen til Del statusen din.

1

Klikk på profilbildet ditt, og klikk på Innstillinger > Generelt.

2

Under Status opphever du merkingen for Vis statuser og klikker på Lagre.